Statsrådene Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), Grete Faremo (Ap) og Inga Marte Thorkildsen (SV) la fram handlingsplan mot voldtekt. Foto: Terje Pedersen, ANB

– Store mørketall

Hvert år anmeldes 1.000 voldtekter til politiet. Regjeringen mener mørketallene er store og vil senke terskelen for å oppsøke politi og hjelpeapparat.
Publisert 28.06.2012 kl 15:23 Oppdatert 28.06.2012 kl 15:28

Tips en venn på e-post:

– Kun en mindre andel av dem som utsettes for voldtekt oppsøker politiet og anmelder overgrepet, skriver statsrådene Grete Faremo (Ap), Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) og Kristin Halvorsen (SV) i forordet til handlingsplanen mot voldtekt som ble presentert i Oslo torsdag.

Bistand og helsehjelp til ofrene, undervisning og forebygging samt økt kvalitet i straffesaksbehandlingen er sentrale stikkord for handlingsplanen som er den første i sitt slag og som fire departementer har samarbeidet om.

– Voldtektssakene er krevende å etterforske. Derfor har vi i handlingsplanen sagt at vi vil styrke kompetansen i politiet - slik at den viktige første fasen blir ivaretatt, sier justisminister Grete Faremo.

Nye tiltak for bedre sporsikring er blant oppgavene regjeringen lover å gå i gang med. Videre skal det utvikles nye rutiner for fast kontakt og samhandling mellom politi og overgrepsmottak samt arrangeres et tverrfaglig seminar for lokalt samarbeid mot voldtekt.

– Voldtekt er et svært traumatiserende overgrep å bli utsatt for. Jeg er opptatt av at ansvaret ikke skal ligge hos potensielle ofre, men hos overgripere, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV).

Handlingsplanen legger også opp til en styrking av seksualundervisningen i skolen, slik NTB kunne fortelle onsdag. Gjennom rollespill og gruppediskusjoner knyttet til sex, press og holdninger skal ungdom i alderen 12 til 16 år bli seg mer bevisst egne og andres grenser.

– Skolen er en viktig arena for forebyggingsarbeidet. Derfor skal vi styrke læreplanene på dette området, slik at skolen blir bedre i stand til å møte utfordringer knyttet til ulike former for krenkelser, relatert blant annet til seksualitet og kjønn, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

– Vi ønsker at skolene enda sterkere skal vektlegge holdningsskapende arbeid. Én ting er overfallsvoldtekter som har vært debattert mye det siste året, men de aller fleste overgrepene skjer jo hjemme, i vennegjengen eller på fester. Her må vi sette inn mer ressurser, sier stortingsrepresentant Anna Ljunggren (Ap), som sitter i justiskomiteen.

Regjeringen vil blant annet øke støtten til undervisningsopplegget Uke Sex, som gir supplerende materiale til undervisning om seksualitet.

– Det er en del myter om hva som er voldtekt og hva som er verdige ofre. Dette er temaer som blir tatt opp, sier kampanjeleder Gry Stordal i organisasjonen Sex og politikk, som får et tilskudd på 600.000 kroner for å utvikle en brosjyre og et konsept som tar for seg ungdoms holdninger og retten til å sette grenser for egen kropp.

Regjeringen legger også opp til at helsestasjonene og skolehelsetjenesten i større grad skal bidra i forebyggende og holdningsskapende arbeid i innvandrermiljøer og mot kvinner i prostitusjon.

– For å styrke utrednings- og behandlingstilbudet vil vi også videreføre en ordning som stimulerer kommunene til å ansette psykologer, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). (ANB-NTB)

På forsiden nå


...

Julens budskap om godhet og fred

Er jorden fortsatt deilig? Kan Guds himmel være like prektig som julesalmen hevder? Hva mener en kristen, en muslim og en som velger å feire jul i fellesskap med 120 andre.