Kommunestyret omdisponerte rådmannens opprinnelig budsjett for 2019, som var på hele 3,4 milliarder kr, med bare ca. 10 mill. kroner ved budsjettbehandlingen den 12.12.2018. Overskuddet til Larvik kommune for 2019, er etter kommunestyrevedtaket den 13.12.2018, budsjettert til rundt 13 mill. kr – 13 mill. av 3.433 millioner kroner i budsjetterte driftsinntekter ... Her skal det ikke mange feilskjær til før man må ta fra fond og oppsparte midler.

Stusslige tre promille eller 0,3 % er altså den summen som 43 politikere (=kommunestyret) endret og flytta på. Enten så var rådmannens budsjett i utgangspunktet et meget godt budsjett eller handlingsmulighetene for politikerne i Larvik minimal og nærmest uten mulig innflytelse. Jeg vil hevde det siste, samt at rådmannens budsjett var godt. Bl.a. lovpålagte tjenester og kompleksitet gjør det svært utfordrende politikerne å virkelig å utgjøre en forskjell ift. rådmannens ønske.

Selvfølgelig er politikk mye annet enn bare årsbudsjettet, men det er ofte gjennom budsjettet og pengebruken, misnøye eller tilfredshet fra innbyggerne kommer til uttrykk.

Har politikerne annen reell innflytelse? Selvfølgelig. En av de største er i arealpolitikk og i plan- og byggesaker. Får for eksempel. utbygger og tiltakshaver 1 eller 2 etasjer utover det kommunestyret har opprinnelig vedtatt i en plan, tangerer vi raskt kommunens overskudd på rundt 13 mill. for 2019.

Hva ønsker jeg egentlig å oppnå med dette innlegget ...? Vel, jeg skriver om dette for å tydeliggjøre for alle, også meg selv, hvor liten reell innflytelse vi som folkevalgte hadde til rådmannens 2019 budsjett. Det er skåret ned til beinet. I tillegg jobber rådmannen med omstillinger i 2019 for å oppnå innsparinger på rundt 40 mill. kr. Dette bør vi alle ha i bakhodet når noen for eksempel. ønsker at vi skal rense snøen før den dumpes i havet, bekoste en kanal på Risøya, ansette flere innen skole eller helse- og omsorg. Kassa er bunnskrapt og vi må raskt tilrettelegge for større økonomisk handlingskraft!

For meg er den eneste løsningen for at kommunen på sikt skal komme seg ut av uføret, at Larvik kommune blir vinneren av tjenesteproduksjon i Norge, gjør seg langt mer attraktiv og tilrettelegger langt bedre og raskere for næringsliv og økonomisk aktivitet, ikke minst innen plan- og byggesak! Da vil vi også få større inntekter og utvidet handlingsrom – i motsatt fall forblir vi 0,3 % eller 0,0 % politikere, i alle fall hva gjelder økonomiske disposisjoner i årene som kommer.

Når har vi forandret Larvik til vår tids Soria Moria? Det står kun opp til oss, kommunens innbyggere, å gjøre dette!