1. mai er utgått på dato har vært omkvedet i noen tiår nå, faktisk. Allikevel møter folk opp. Vi går i tog på arbeiderklassens internasjonale kampdag og hører taler for internasjonal solidaritet, fritt Palestina, viktige faglige krav, for sekstimersdagen, viktige lokalpolitiske spørsmål, osv. Og vi avslutter med å synge Internasjonalen.

Det er mange paroler i årets demonstrasjon. Rødt i Larvik sitt bidrag er tre paroler:

– Den første: Stopp Bane Nor! Utred et tredje alternativ!

Bane Nor tilbyr Larviks befolkning et valg mellom pest og kolera: Indre havn eller Kongegata. Vi støtter det folkelige kravet om å utrede er tredje alternativ.
 

– Den andre: Forsvar norsk sjølråderett! Nei til EØS og vindmøller på land!
Etter EØS-kuppet i 1994 har Norge mistet retten til å bestemme fra område etter område. Ofte har EU-tilhengerne vært i forkant og vist seg som den ivrigste i klassen for å implementere de fire frihetene som det norske folket har sagt nei til to ganger. Tilslutning til ACER, EUs energibyrå, betyr fri flyt av kraft til Europa, dyrere strømpriser – og økt interesse for å rasere naturområder for å sikre firmaer profitt fra vindmøller. Vi vil ha kontroll med krafta.


– Den tredje: Hele, faste stillinger i Larvik kommune!

Kommunen er den største arbeidsgiveren i Larvik. Men innafor store sektorer, ofte kvinnedominert, har de ansatte deltids- og midlertidige stillinger. Det er et puslespill å få arbeidsdagen og økonomien til å gå opp, fra dag til dag. Vi krever at Larvik kommune tar ansvar og støtter fagbevegelsens krav.

 Vi er de «gule vestene»!

Møt opp på Torget på onsdag 1. mai kl 1200.