Senterpartiet vil ta hele landet i bruk, også som turistdestinasjon for folk med el-bil! Vi har et mål om at alle nye biler som selges etter 2025 er nullutslippsbiler, men for å få til det må det være effektivt og sømløst å bruke el-bilen over hele landet.

Her i Vestfold har andelen el-biler på veiene gått kraftig opp de siste åra. Vi har relativt korte avstander og en del bompenger som gjør at det lønner seg for de som kan å velge elektrisk bil. Samtidig er vi Vestfoldinger som folk flest, vi tar bilen på Norgesferie.

Det har vært flere historier i mediene gjennom sommeren om el-bilister på norgesferie som har brukt timevis i ladekø, eller som har kjent på rekkeviddeangsten. Slik vil ikke Senterpartiet ha det!

Senterpartiet vil bygge ut 10 000 hurtigladestasjoner for el-bil, plassert over hele landet. På den måten blir el-bilen et reelt alternativ uavhengig av hvor du bor, og uavhengig av hvor du vil kjøre på bilferie.