Vi krever et normalisert arbeidsliv, også for kvinner i helsesektoren. Faste og hele stillinger skal være normen som gir forutsigbarhet og økonomisk trygghet til å leve et godt liv.

COVID 19 har satt helsetjenestene på sin kanskje største prøve i moderne tid. Om noen har tvilt på viktigheten av å ha nok, kompetent helsepersonell, så er vel den tvilen borte nå. Det må sikres en god grunnbemanning. Det er et høyt tempo i tjenestene og mange steder er det lav grunnbemanning i forhold til de oppgavene som skal løses. I den situasjonen vi står i akkurat nå, kommer dette enda tydeligere fram.

Nå er tiden inne for et reelt kompetanseløft, styrking av rekrutteringa og faste hele stillinger til alle landets helsearbeidere.

Resultatene til mange heltidsprosjekter rundt om i landet viser samme tendens: Sykefraværet går ned, de ansatte opplever hverdagen som langt mer positiv og utgifter til vikarer er kraftig redusert. Den aller viktigste tilleggs effekten er at kvaliteten på tjenestene er bedre og ikke minst har brukerne av de aktuelle tjenestene fått det mye bedre.

Vi krever et likestilt samfunn, der alle skal ha de samme mulighetene til å forsørge seg og sine uansett om de jobber i den kvinnedominerte eller den mannsdominerte delen av arbeidslivet.