Gå til sidens hovedinnhold

11,1 % forbruksvekst i 2022

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gladnyhetfra statsbudsjettet? – eller skrekk og gru!?

Materielt overforbruk er den viktigste driveren både bak klimaendringene og naturødeleggelsene. Forbruk er ikke nødvendigvis materielt forbruk, men en vesentlig del er det. Det understreker både FNs Klimapanel og Naturpanel. Vekst & vern har vi forsøkt i mer enn tre tiår – mye vekst og lite vern – og stadig økende naturødeleggelser og temperaturstigning.

Arealomdisponeringer er ifølge Naturpanelet den største og alvorligste grunnen til ødeleggelse av natur. Det ferskeste lokale eksempelet er omdisponering/ødeleggelse av over 40 små og store naturområder ved å legge dem inn i kommuneplanens arealdel som hytter, småbåthavner, boliger og næringstomter.

Sentrale politikere fra flertallet som vedtok dette, presenterer det som «gladsaker», som skal gi økonomisk vekst og «økt attraksjonskraft» for kommunen vår. Så lenge jeg kan huske, har nedbygging av naturen, spesielt i kystsonen, gradvis redusert denne attraksjonskraften – bit for bit. Hver bit merkes kanskje ikke så godt akkurat der og da, men summen er stor!

Hva har disse politikerne ikke forstått? Ingen har vel noen gang, noe sted hatt et så stort forbruk og miljøfotavtrykk som nettopp oss? Hvordan greier de å prioritere høyere forbruk for oss, her og nå, på bekostning av rimelige livsvilkår for alle dem vi håper skal komme etter oss?

Hvordan våger dere? – som Greta Thunberg sa det til FNs generalforsamling.

Kommentarer til denne saken