– Vi opplever at strømprisene har gått mye opp, og kommunestyret har vedtatt at løsningen med ladestasjoner skal være selvfinansierende. Det gjør at vi måtte sette opp prisene nå, sier avdelingsleder for vei og trafikk i Larvik kommune, Christian Trankjær, til Østland-Posten.

De nye prisene gjelder fra januar 2023, og for alle kommunens 18 offentlige ladestasjoner med totalt 36 ladepunkter. Prisene går nå opp fra 16 til 35 kroner per time, det vil si en økning på cirka 118 prosent.

– Prisene på strøm svinger veldig nå. Men dere vil likevel ha en ny fast pris på et høyere nivå?

– Vi kommer også til å følge med på strømprisene, og vurdere endringer dersom det skulle bli store endringer i strømprisene, opp eller ned, sier Trankjær.

Fortsatt rimelig

Før 1. mars 2020 var det gratis å både parkere og lade elbiler på kommunens ladestasjoner og parkeringsplasser, og Christian Trankjær sier at det var et viktig insentiv for å få flere til å bruke elbil.

– Det var et lavterskeltilbud til dem som gikk over til elbil, og det er fortsatt viktig for kommunen at så mange som mulig velger en slik løsning, sier han.

– Nå er det imidlertid så mange som kjører elbil, og de fleste sørger nok for å lade hjemme. Slik at vi har ikke så stort behov for et insentiv som dette. Teknologien er jo ikke ny lenger, sier han.

Trankjær understreker imidlertid at det fortsatt vil være rimelig å lade på kommunens ladere, men at laderne er ment som et supplement.

– Det er jo snakk om en maks ladekapasitet på 22 kW, mens det finnes stadig flere private hurtigladere i området. For de fleste lokalt er nok ikke disse laderne lenger så viktige, men det vil være et viktig tilbud til besøkende, spesielt sommertid, sier han.

Mye vedlikehold

Christian Trankjær sier at vedlikeholdskostnadene for laderne også er en årsak til at man nå setter opp prisene for å lade på kommunens ladere.

– Laderne har blitt mye brukt, og det har ført til høye vedlikeholdskostnader. Vi har også opplevd at ladere har blitt påkjørt, og da medfører det store kostnader for kommunen, sier han.

På spørsmål om det er aktuelt for kommunen å øke antallet kommunale elbilladere i kommunen, svarer Trankjær at han neppe tror det blir aktuelt.

– Det er ikke satt av midler til flere kommunale ladere, og det vil nok neppe være behov for flere. Det bygges stadig ut private ladestasjoner, i tillegg til at folk har gode ladere hjemme. Men for våre gjester er det viktig å fremdeles ha tilbudet, sier han.

Christian Trankjær understreker til slutt at kommunen fortsatt ikke kommer til å tjene penger på laderne som står rundt i kommunen.