300 dekar skog blir naturreservat, og grunneierne får utbetalt over 1,6 millioner kroner

Smokkstadlia naturreservat er opprettet for å verne gammel skog, og inngår nå i at fem prosent av skogen i hele landet er vernet.