(Porsgrunns Dagblad): Oppvekst står overfor store utfordringer med kostnadskutt, endringer i elevgrunnlaget, ny ungdomsskole er under oppføring på Tveten, og barnevernet har brukt mer penger enn de har.

Tollef Stensrud leder virksomhetene.

Disse har søkt rådgiverstillingen i Porsgrunn kommune, fire av dem er altså fra Larvik.

1 Hjukse, Susanne Holter (34) Pedagogisk leder 0658 Oslo, Norge

2 Hovind, Jeanette (35) spesialpedagog 3946 PORSGRUNN, Norge

3 Berg, Inger Helene (47) Veileder Nav Tønsberg 3244 SANDEFJORD, Norge

4. Hulløen, Marthe (26) Butikkselger 9 % + ekstra i høysesong og ved behov 3748 SILJAN, Norge

5 Carlsen, Silje (40) Støttepedagog 3962 Stathelle, Norge

6 Brødsjø, Heidi (48) Støttepedagog 3961 STATHELLE, Norge

7 Deildok, Lilly-Marie (34) Ledsager/Pedagog/miljøterapeut 3733 Skien, Norge

8 Eide, Ingelill (45) Universitetslektor 3295 HELGEROA, Norge

9 Holtung, Line (42) Barnehagelærer og spesialpedagog 3267 Larvik, Norge

10 Rød, Kirsti Cecilie (35) Barnehagelærer/pedagog 3740 SKIEN, Norge

11 Søderholm-Nodland, Sven Yngve (38) Fagrådgiver 3713 Skien, Norge

12 Øvretveit, Mirjam (37) Pedagogisk leder 3919 Porsgrunn, Norge

13 Holt, Lina (60) pedagogisk leder/ styrer 3925 PORSGRUNN, Norge

14 Kristiansen, Anine Hvarnes (32) Barnehagelærer 3270 Larvik, Norge

15 Storøy, Vebjørn (28) Pedagogisk leder 3804 Bø i Telemark, Norge

16 Kandidaten trukket seg (logg) ***** **** *****, *****

17 Martinsen, Marianne Torve (53) Førstelektor 3911 PORSGRUNN, Norge

18 Størseth, Kirstine Dahl (38) Avdelingsleder 3260 LARVIK, Norge

19 Aqeel, Muhammad (38) Pedagogisk Leder 3740 Skien, Norge

20 Elnan-Lorentzen, Lene Christine (47) Pedagogisk leder med personalansvar 3738 SKIEN, Norge

21 Leiulfsrud, Inger Listog (35) Barnevernkurator 3910 PORSGRUNN, Norge

22 Gundersen, Katrine Oldrup (33) Pedagog, førskolelærer 3943 PORSGRUNN, Norge

23 Moini, Heidi (56) avdelingsleder oimg 3924 Porsgrunn, Norge

24 Vik, Heidi Roland (53) Heidi Roland Vik Rådgiver,

Pedagogisk støtte og utvikling 3914 PORSGRUNN, Norge

25 Bø, Ulvhild (24) Spesialpedagog og pedagog 4879 GRIMSTAD, Norge

26 Melby, Lene (46) Teamleder 3914 Porsgrunn, Norge

27 Bruun, Nicolai (31) Pedagogisk leder 3914 PORSGRUNN, Norge

28 Aasland, Ulla (49) Styrer 3961 STATHELLE, Norge

29 Dedekam, Jonas (41) Barnehagelærer, Pedagog 3924 Porsgrunn, Norge

30 Kapstad, Siv Merethe (42) Universitetslektor 3917 Porsgrunn, Norge

31 Valen, Susanne Stenehjem (28) Miljøterapeut 3739 SKIEN, Norge

32 Holtsdalen, Tina Tufte (31) Leder 0653 OSLO, Norge

33 Wiig, Christina (32) Pedagogisk konsulent 3728 SKIEN, Norge

34 Kornstad, Anders (33) Pedagogisk Leder 3919 Porsgrunn, Norge

35 Asgautsen, Sunniva Ringdal (37) Barnehagelærer 3925 PORSGRUNN, Norge

36 Skårdal, Marie (40) Primærstyrer, Ullevål Sogn bhgområde, Badebakken bhg 0575 Oslo, Norge

37 Anholt, Kristin (39) Pedagogisk-Psykologisk Rådgiver 6009 Ålesund, Norge