45 endringer i Bølgens program: – Dette er krevende for en bransje som lever etter «the show must go on»

Smittesituasjonen og usikkerheten den bringer med seg fører til at arrangementer flyttes, endres og avlyses. På Bølgen jobber de for fullt med å finne løsninger som gir innbyggerne i Larvik kulturopplevelser.