Sandefjords Blad: Onsdag kveld melder E24 at tall de har fått innsyn i viser at Widerøe Ground Handling så langt har varslet Nav om oppsigelser av til sammen 550 ansatte ved sju ulike flyplasser.

Selskapet har varslet 60 oppsigelser ved Sandefjord Lufthavn Torp fra 1. januar 2021.

– Vi står i en stor omstilling. Ifølge arbeidsmiljøloven er vi pålagt å melde inn det som defineres som en masseoppsigelse til Nav. Det har vi gjort nå. Prosessen er ikke ferdigstilt, sier administrerende direktør Marius Myhre til E24.

Ifølge Myhre har selskapet rapportert inn et maks antall av hvor mange ansatte som kan bli rammet av nedbemanningen.

At regjeringen varslet at den forlenger kompensasjonsordningen for reiselivet, hvor bakketjenesteselskaper kan få dekket deler av koronatapene, kan i beste fall bety at det vil ramme færre enn selskapet har forhåndsmeldt sier Myhre til E24.

Lavt nivå

Tidligere i november fortalte markedssjef ved Torp, Tine Kleive-Mathisen at aktiviteten ved lufthavnen er nært et rekordlavt nivå.

– Vi har dessverre hatt ytterligere nedgang og vi er nede på et superlavt nivå, sa Kleive-Mathisen, som fortalte om en dyster statistikk for oktober.

– Tallene for forrige måned viser en nedgang på 78 prosent forhold til fjoråret. Ser vi kun på utenlandsreiser er nedgangen hele 85 prosent, sa hun.