Å feire 1.mai sees på av mange som avleggs og en feiring forbeholdt venstresida i norsk politikk. Arbeidstakernes makt til å organisere seg gjennom fagbevegelsen er den viktigste mekanismen for omfordeling av makt og rikdom. Gjennom fagorganisering kjemper ansatte også for medbestemmelse på egen arbeidsplass og vern mot urettferdig behandling fra ledere, enten de jobber i offentlig eller privat sektor. Dette er en frihetskamp. SV vil redusere arbeidsgivernes mulighet til å bestemme over arbeidstakerne og dermed øke arbeidstakernes frihet, og oppfordrer flere til å organisere seg.

I Norge er ca 50 % av lønnstakerne fagorganisert. Rundt 80 % av disse jobber i offentlig sektor, mens bare 38 % er ansatt i privat sektor. (Tall fra 2020). Fra 2022 økte Regjeringen Støre, med støtte fra SV, fradraget for fagorganisering til kr 5800,- SV har som mål at hele beløpet skal være fradragsberettiget.

I mange land, særlig lavkostland, er retten til fagorganisering fraværende eller svært begrenset. Retten til organisering, kollektive forhandlinger og streikerett står sentralt i å bygge demokrati, derfor er det viktig å vise solidaritet med arbeidere i alle land.

Kvinner bør i høyeste grad organisere seg. Det gir mange ulike fordeler, blant annet rimeligere forsikring, støtte, skolering og rettslig bistand. I 1889 gikk Kvinnene på fyrstikkfabrikkene til streik. Arbeidet var helsefarlig, lønna var dårlig og arbeidstiden umenneskelig lang. De hadde ingen organisasjon i ryggen, men la ned arbeidet uten støtte fra de mannlige arbeiderne, som selvfølgelig hadde bedre lønn. Kvinnene vant fram og viste for all ettertid at sammen står vi sterkere. I dag er mange typiske kvinneyrker lavtlønte og det viser seg at turnusen i helsetjenesten gir 14 arbeidsdager mer enn sammenliknbare mannsdominerte yrker. Derfor er det særlig viktig for kvinner og lavlønte å stå sammen om å kjempe for rettigheter som lønn, arbeidstid og arbeidsvilkår.

For bedrifter som skal tilby varer og tjenester til det offentlige i Norge, er det en forutsetning at tariffavtale er på plass. Fagorganiserte ansatte er dermed en ressurs for bedriftene. Sammen med ledelsen kan de ansatte utvikle bedriftskultur og finne gode fremtidsrettede løsninger som sikrer både lønnsomhet og arbeidsplasser, og i tillegg sikre tilpasning til nye miljøkrav og grønne løsninger.

Midlertidige ansatte er langt sjeldnere organisert enn de som har fast ansettelse. Høyreregjeringen løste opp reglene for innleid arbeidskraft, noe som førte til fragmentering av arbeidsmarkedet og dårligere vern for arbeidstakerne. Vi har sett stygge tilfeller av sosial dumping i flere bransjer. Regjeringen har med støtte fra SV gitt en forskrift mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og (nye) Vestfold. Forbudet gjelder fra 1. april i år for nye avtaler, og fra 1. juli for avtaler som er inngått før 1. april.

Vi går en usikker framtid i møte. Klimaendringer, tap av natur og krigen i Ukraina. Dette krever at vi står sammen i møte med nye utfordringer. Både arbeid og kapital er viktige ressurser som sammen må bidra til et rettferdig samfunn, som må klare den voldsomme grønne omstillingen innen kort tid.

Om du ikke allerede er organisert, ta skrittet og meld deg inn i en arbeidstakerorganisasjon og bli med å feire friheten vi har til nettopp å gjøre det. Ha en flott 1.mai!