Gå til sidens hovedinnhold

«Å legge denne tjenesten ut på anbud og gjennomføre nye anskaffelser er omfattende og krever mye ressurser»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi leser i onsdagens papirutgave av ØP at Silje Ludvigsens store drøm er fritt brukervalg og privatisering av BPA-tjenestene. Arbeiderpartiet mener at det er ingen selvfølge at tjenester blir bedre om de privatiseres! Jeg har full forståelse for hennes ønske og behov for å kunne leve et best mulig liv og ha en best mulig meningsfylt hverdag. Å måtte trenge en «brukerstyrt personlig assistent» krever mye av både ansatt og bruker. Arbeiderpartiet har ikke motarbeidet BPA-ordningen. Det vi ønsker er å avvente det regjeringsoppnevnte utvalget som skal gjennomgå og foreslå forbedringer i BPA-ordningen. Hvorfor ikke Høyre i Larvik vil være med på avvente konklusjonen fra dette utvalget, kan vel tyde på at de har liten tiltro til at det vil komme forslag til forbedringer. Dette utvalget skal levere sin utredning innen 15. desember i år. Undertegnede og Arbeiderpartiet vil at våre BPA – tjenester skal ha forutsigbarhet, verdighet og være et godt kommunalt organisert ordning. Vi har troen på at staten / departementet vil gi oss et økt handlingsrom og helt tydelige rammer og retningslinjer til beste for bruker.

Larvik kommune har i dag 15 aktive BPA-ordninger og det er 64 assistenter / helsefagarbeidere i deltidsstillinger som brukerstyrte personlige assistenter. Våre ansatte har vi som folkevalgte også et arbeidsgiveransvar for. Å legge denne tjenesten ut på anbud og gjennomføre nye anskaffelser er omfattende og krever mye ressurser, skaper usikkerhet og vi vet det er mange useriøse aktører i dette markedet. Vi kjenner til flere eksempler på det, og det fortjener dere ikke, Silje!

Uansett, nå vil det bli utarbeidet kravspesifikasjoner før denne tjenesten legges ut på anbud. Da kommer saken igjen tilbake til politisk behandling og vi vil ha et stort fokus på at vår BPA-ordning skal være en god ordning og som fyller de krav og forventninger dere har og Arbeiderpartiets mål er å forbedre tjenesten, ha et så godt kommunalt tilbud at vi ikke trenger å «privatisere» BPA-ordningen. Heller ingen andre offentlige tjenester for øvrig.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.