Vi bør åpne for flere friskoler

Dagens skole er i hovedsak utformet på samme måte som for 100 år siden. Joda, elevene har fått tilgang til digitale tavler og iPad-er, men grunnstrukturen er den samme. Fremdeles sitter eleven bak en pult i et klasserom og hører på lærerens tavleundervisning. Må vi ta for gitt at dette er den beste måten å organisere barnas skolehverdag?

Nei, selvfølgelig må vi ikke det. Det er alltid mulig å gjøre skolen bedre, og flere friskoler kan være en del av løsningen. Venstre vil at lærere med nye og spennende tanker for hvordan skolen kan forbedres skal få muligheten til å starte en friskole for å realisere ideene sine.

Et av formålene med å åpne for flere friskoler er at vi ønsker mer nyskapning i skolen. Små og uavhengige friskoler er ypperlige for å teste ut alternative pedagogiske opplegg, fordi slike skoler kan fornye seg raskere enn den offentlige A4-skolen.

Et godt eksempel på en nyskapende friskole er Humanistskolen i Oslo. Denne ungdomsskolen ble stiftet i 2015 av en liten gruppe lærere som ville tilby et alternativ til den offentlige skolen. På Humanistskolen har elevene blant annet fleksibel oppmøtetid, ingen lærebøker, ingen fast timeplan og rullerende klasser. Faglig har skolen et særlig fokus på filosofi og kritisk tenkning. Dette vil ikke passe for alle, men det vil passe for noen. Kanskje kan det offentlige skolevesenet lære noe av erfaringene som høstes der? Da vil nytenkningen på Humanistskolen komme alle norske elever til gode.

En sånn skole vil jeg at mine fremtidige barn skal ha muligheten til å gå på, men det forutsetter at slike skoler får tillatelse til å starte opp. Vi trenger et mangfold i skoletilbudet slik at den enkelte familie og elev får valgmuligheter. På samme måte som det ikke finnes én arbeidsplass som passer alle voksne, finnes det heller ikke én skole som passer alle barn.