Tidligere denne uken skrev Østlands-Posten at et advokatfirma fra Larvik har levert inn nye anklager til Advokattilsynet mot larviksadvokaten som tidligere i høst mistet retten til å drive som advokat.

Til ØP skrev en av advokatene fra Larvik, som nå har varslet tilsynet, at de har grunn til å tro at eksadvokaten også kan ha overført midler fra klientkontoer til sin private konto. De mener saken ØP omtalte, der advokaten brukte midler på en klientkonto til å betale private skatteregninger, ikke er enestående i sin sak.

I etterkant av at saken ble publisert har ØP fått oversendt kommentar fra advokat John Christian Elden, som representerer den tidligere larviksadvokaten.

- Det er en underlig fremgangsmåte når en kollega sender udokumenterte anklager til myndighetene, men vi har fått bekreftet fra Tilsynsrådet at de ikke gjør annet enn å «ta brevet til etterretning». Det er ikke grunnlag for anklagene i noe av det materialet som finnes i saken.

Elden slår fast at den tidligere advokaten ikke har forholdt seg ureglementert til andres klientmidler:

-Min klient er aldri blitt beskyldt for det av noen klienter, og det ville det heller ikke vært grunnlag for.

ØP har også fortalt at den tidligere advokaten i det siste har fratrådt fra flere styreverv.

- Min klient har fratrådt tre selskaper i samme konsern som var planlagt, og er valgt i styret i to andre selskaper. Det er ingen dramatikk i dette, skriver Elden i eposten til ØP.