Jeg har et godt råd til deg som kan tenkes å bli innlagt på akuttmottaket i Tønsberg Sykehus Ta med deg lesestoff og noe å bite i. Forleden opplevde jeg å bli henvist fra lokal lege til kirurg på akutten elektronisk med mistanke om blindtarm betennelse. Jeg troppet opp med den oppfatning at blindtarm måtte være noe som hastet. Men tiden gikk og jeg satt i 3 og en halv time før jeg kom inn til nærmere undersøkelse. Jeg var i mellomtiden tatt inn til rutinemessig blodprøver og blodtrykk. Men først etter nærmere 8 timer fikk jeg tatt CT som kunne konstatere at det dreiet seg om en infeksjon i tarmen som ville gå over av seg selv, men som skulle følges opp nærmere på et senere tidspunkt.

Det er denne tiden fra ankomst til CT bildet ble tatt jeg reagerer på. Det burde gå an å forkorte den. De sa rett nok at det var en hektisk dag, men det forekommer meg at det ikke er noen ukjent problemstilling på de kanter.

Da jeg var ferdig og skulle legge meg for natten sa de at jeg kunne reise hjem. Drosje ble skaffet og 12 midnatt var jeg hjemme igjen. Denne erfaring tilsier at det ville vært en fordel med et mer desentralisert akuttmottak. Man vil da trolig innvende at kompetanse i Tønsberg er større enn hva lokalsykehusene kan tilby men slik det nå fungerer er det ikke helt optimalt det heller. La det for øvrig være sagt at når jeg endelig kom inn i rullene hadde jeg ikke noe å si på den faglige håndtering, det var bare det ar timene uten et komma lese på ble uendelig lange