Alkohol er kreftfremkallende, og det er en myte at alkohol er bra for helsen. Det er Kreftforeningen som skriver dette og henviser til forskningen som bekrefter dette. Tidligere er det også blitt hevdet at alkohol er godt for hjertet. I dag er heller ikke dette noe som anbefales.

Verdens Helseorganisasjon har publisert 5 fakta om alkohol og kreft:

1. Alkohol øker risikoen for syv forskjellige krefttyper.

2. Kvinner og menn rammes forskjellig. Dobbelt så mange menn dør av alkoholrelatert kreft.

3. Kreftrisikoen øker allerede etter første drink.

4. Alkohol sammen med tobakk mangedobler risikoen.

5. Kreft som skyldes alkoholbruk kan forebygges.

Om alkoholforbruket synker, vil det bli færre krefttilfeller. Verdens Helseorganisasjon foreslår tiltak som gjør alkohol dyrere og mindre tilgjengelig for å begrense forbruk og skader.

Det er nå forslag fra helsedirektoratet om å merke alle alkoholholdige flasker med risikoen for kreft. Jeg registrerer motstand mot dette fra enkelte politikere. Hva er de redde for? Kunnskap om hva som skaper helseproblemer, om det er røyk eller alkohol, eller noe annet, bør vi vel få informasjon om?

Ønsker du å vite mer om hva Kreftforeningen skriver, finner du det i en artikkel fra 7. april.

Den enkle konklusjonen fra Kreftforeningen er: Drikk minst mulig alkohol. For helsas skyld. Å drikke mindre alkohol reduserer risikoen for mange kreftformer. Vil du vite hvilke, så les den ovenfor nevnte artikkel.