Tall fra Vinmonopolet viser at alkoholfritt kjøp øker betydelig. Årsakene er nok flere. Lederen på Vinmonopolet i Stavern, Margareth Andersen, mener bl.a. at «folk har blitt mer opptatt av helse, og da er det et godt alternativ med alkoholfritt».

Selv om årsakene til økt kjøp av alkoholfritt er flere, så har nok Andersen et viktig poeng. Når legeforeningen i Norge skriver at mellom 15–20 % av alle sykehusinnleggelser har grunnleggende årsak i alkohol, så betyr det at det legges inn ca. 300 000 pasienter årlig hvor alkohol er en medvirkende årsak.

Så trenden at det brukes mer alkoholfritt er nok til glede både for enkeltpersoner og for samfunnet.