I forrige uke spurte Actis Lene Westgaard-Halle i Høyre om hun er villig til å ofre Vinmonopolet for en omfattende liberalisering av alkoholpolitikken. Vi er glade for at Westgaard-Halle så tydelig slår fast at hun alltid vil slå ring rundt Vinmonopolet.

En juridisk ekspertvurdering som har gått gjennom hvert av punktene i programmet konkluderer med at både summen av forslagene, så vel som mange av enkeltforslagelene, er et sjansespill – ikke bare med Vinmonopolet, men også med alkoholreklameforbudet. Vi registrerer med en viss undring at Westgaad-Halle kommer til motsatt konklusjon av ekspertvurderingen. Den er helt tydelig på at det er en stor risiko å gjennomføre de endringene som er foreslått i programutkastet.

Vi har både vinmonopolordningen og alkoholreklameforbudet som unntak fra frihandelsprinsippet i EØS, fordi de har en dokumentert positiv effekt på folkehelsen. Om vi skal beholde Vinmonopolet og reklameforbudet, må de være del av en helhetlig alkoholpolitikk, der målet er å holde alkoholskadene så lave som mulig. EØS-retten er tydelig på at næringspolitikk ikke må gå foran folkehelsehensyn, om vi skal bevare Vinmonopolet.

Høyre og regjeringen har sluttet opp om Verdens helseorganisasjons globale mål om 10 prosent reduksjon av skadelig alkoholkonsum innen 2025. Skal vi nå det målet, må folkehelsehensynet fortsatt veie tyngre enn næringshensyn i alkoholpolitikken. Samlet sett innebærer Høyres forslag en omfattende liberalisering som vil resultere i billigere og mer tilgjengelig alkohol. Det er god grunn til bekymring dersom disse forslagene blir norsk politikk.

Norge har en lang tradisjon for alkoholpolitikk der målet er å begrense skadevirkninger av alkohol. Høyt konsum har fysiske, psykiske og sosiale kostnader for den enkelte og deres familie, og medfører samtidig betydelige kostnader for samfunnet, arbeidslivet og helsesektoren.

Vi deler Høyres bekymring for høy grensehandel. Men den gode nyheten er at det er mulig å trygge norske arbeidsplasser, sørge for høyere inntekter til statskassa og bevare folkehelsen. Ved å redusere taxfreekvoten kan Høyre slå tre fluer i én smekk.

Vi håper Westgaard-Halle ser nærmere på konsekvensene forslagene til Høyre vil kunne få, og innser at det ikke er mulig å kombinere liberaliseringsforslagene med å bevare Vinmonopolet.

Vi ber Høyre om å slå ring om folkehelsen og skroter forslagene. Det vil hver enkelt av oss – og statskassa – nyte godt av.