Koronarøyken har tilsynelatende lagt seg, restriksjonene blir færre og hverdagen går mer og mer tilbake til normalen. Det er bra, men det gjør det også lett å glemme at de negative konsekvensene av ukesvis med unntakstilstand fortsatt er gjeldende. Mange av de volds- og overgrepsutsatte barna har ei tøff tid bak seg, men de har også ei tøff tid foran seg.

Koronasituasjonen har vært spesiell for oss alle, men den har vært ekstra vanskelig for utsatte barn. Barn som har mistet det lille pusterommet de vanligvis får i barnehage, skole og på fritidsaktiviteter. Barn som har tilbragt lange dager hjemme, sammen med utrygge voksne. De har fått oppmerksomhet i media og hos politikerne, og både vi i Stine Sofies Stiftelse og andre har brukt all vår tid og ressurser på å hjelpe barna gjennom de siste ukene og månedene. Men det har ikke vært nok! Samfunnet har respondert på myndighetenes klare beskjeder; det har hjulpet på smittesituasjonen, men ikke på situasjonen til disse barna. Vi er glad for at barnehager og skoler har åpnet, men vi vet også at de barna som har hatt tøffe måneder bak seg, nå går inn i en lang sommerferie – sammen med utrygge voksne.

For mange er det vanskelig å forestille seg at noen kan utsette et barn for vold og seksuelle overgrep. Den lille jenta i nabohuset. Gutten i klassen til sønnen din. Babyen til kollegaen din. Du må tro det før du ser det! Først da er vi i stand til å gjøre noe når vi lurer på om et barn ikke har det bra hjemme, på fotballtrening, i barnehagen eller andre steder. Først da forstår vi at det er bedre å ta feil en gang for mye, enn en gang for lite. Det handler om omtanke – ikke om mistanke.

De fleste av oss kjenner på kroppen at livet og hverdagen nå gradvis normaliseres, men alt er ikke tilbake til normalen for barn som utsettes for vold og overgrep. Mitt sommerønske er at vi som er trygge voksne, skal ta et ekstra ansvar for de barna som ikke har det bra i ferien. For de barna som trenger at noen ser og at noen hjelper!