«Strukturendring», «Strukturtiltak», «Effektivisering av driften»: Ord som ikke vekker mange følelser i oss. Vi har hørt disse ordene i mange år, både på arbeidsplasser og andre steder.

«Eiendomsskatt»: Det er et ord mange mener noe om, og som flertallet ikke ønsker å innføre i Larvik.

Kommunedirektøren har lagt fram et budsjettforslag. Her står det tydelig at vi i årene fremover er nødt til å skaffe kommunen mer kapital. Den ene måten å gjøre det på, er ved å innføre eiendomsskatt. Den andre måten er ved å effektivisere. Men vi vet også følgende: Larvik kommune er allerede blant de kommunene som drives mest effektivt. Vi tilbyr altså lovpålagte tjenester, med mindre ressurser enn andre kommuner.

Dersom vi ikke får inn friske midler til kommunen, blir vi nødt til å gjøre drastiske tiltak. Det er nok derfor nedleggelse av skoler blir skissert i budsjettforslaget.

Her er det mange som har reagert, og jeg er helt enig i at det er uaktuelt. Vi skal være en attraktiv kommune med et mangfold av skoler, slik at familier selv kan velge det som passer dem. Ved å beholde nærskolene våre, viser vi at vi prioriterer våre unge. De som skal vokse opp i Larvik, og forhåpentligvis vil ha lyst til å stifte egen familie her senere. Men om vi ikke legger ned skoler, vil vi bli nødt til å effektivisere et annet sted.

Vi trenger tross alt store summer årlig. Ved salg av eiendommer slipper vi vedlikehold og driftskostnader. Men det vil ikke holde. Kommunedirektøren sier at eiendomsskatt alene ikke vil være nok. Vi vil altså måtte effektivisere i tillegg! Men effektivisering uten eiendomsskatt, høres skummelt ut i mine ører. Offentlige tjenester, deriblant de kommunen tilbyr, er noe alle vil ha nytte av i løpet av livet. Disse tjenestene får du, uavhengig av inntekt og livssituasjon.

Jeg ser derfor på betaling av skatt, som en form for forsikring. Vi bidrar til at alle har et felles sikkerhetsnett. Kommunen har mange viktige oppgaver. Og jeg synes vi spesielt skal prioritere våre unge, eldre og syke. De ansatte må kunne utøve jobben sin på en måte, som gjør at de ikke støtt og stadig drar hjem med dårlig samvittighet. De ansatte i omsorgssektoren ønsker seg mer tid. Mer tid til å ta seg av det mellommenneskelige, i stedet for å løpe fra oppgave til oppgave. Vi må lytte til dem. Ved å «effektivisere» gjør vi det motsatte.

Et argument mot eiendomsskatt som stadig kommer tilbake, er at vi vil bli en mindre attraktiv kommune å flytte til. At tilflyttere heller vil velge kommuner i samme område som ikke har denne skatten. Men omtrent 80 % av landets kommuner har eiendomsskatt. Det er ingenting som tyder på at de sliter med tilflytning av den grunn. I tillegg tror jeg vi vil miste en del attraktivitet for småbarnsfamilier dersom vi legger ned skoler.

Det blir spennende å følge med fram til jul, og det vil nok bli mange vanskelige vurderinger. Saken er klar: Vi trenger flere midler. Spørsmålet blir hva flertallet velger å gå for.