Kjøpmann Bertel O. Steens Legat er et av flere legater med lang tradisjon på å dele ut midler til gode formål. Dette legatet sikter seg inn mot folk som studerer, og leter nå etter unge fra Larvik som er i utdanning.

Legatet delte ut 150.000 kroner i 2022 fordelt på 12 søkere, hvorav største utdeling var på 20.000.

Thomas Aleksander Farmen studerte ved Copenhagen Business School, og han råder folk til å gripe sjansen og søke.

Et godt bidrag

– Er du student? Da bør du utforske Legathåndboken. Jeg var en av de heldige som nylig mottok økonomisk støtte fra Kjøpmann Bertel O. Steens legat, som deler ut midler til unge personer fra Larvik-distriktet som tar høyere utdanning innenfor tekniske, økonomiske eller juridiske fag, skrev han i et leserbrev til Østlands-Posten for et par år siden.

Han kunne fortelle at et legat gir muligheter til å bruke mer tid på studier istedenfor å jobbe, og er spesielt nyttig der hvor det er dyrt å studere, både bosteds- og skolepengemessig.

Legater som deles ut til studenter, har som regel til hensikt å fremme muligheter for utdanning innen et spesifikt område. Legatene er ofte opprettet av personer som har ønsket å tilgodese diverse samfunnsgrupper. Hvert år kan du søke på over 1.500 legater og stipender. Stønadene du får, påvirker ikke støtten fra Lånekassen, og er for det meste skattefrie.

Farmen takket Kjøpmann Bertel O. Steens Legat for tildelingen den gang.

– Kronekursen er lav, og det er ganske dyrt å bo og studere i København, så tildelingen fra styret i legatet er et kjærkomment utdannelsesbidrag, sa han.

Haster med å søke

Sekretær i legatet er Anders Vestrum, og han forteller gjerne om hva dette er.

– Det er to pionerer i norsk handelsvirksomhet som har utgangspunkt i Larvik, Bertel O. Steen og Bertram Narvesen, begge kjente navn, sier han.

Legatet til kjøpmann Bertel O. Steen ble stiftet allerede i 1940 og skal yte økonomisk bistand til ungdom under utdanning.

Legatet deler hvert år ut stipend til ungdom under utdanning fra Larvik-distriktet. Årlig deles det ut 30.000–50.000 kroner fordelt på 5–8 søkere. Betingelsen for å søke er at man tar høyere utdanning innenfor tekniske, økonomiske eller juridiske fag.

– De som søker, må ha bakgrunn fra Larvik; oppvekst, eller at familien har utgangspunkt i Larvik. Vi er veldig lokaltro. Det er lett å søke, og det er bare sende mail, forklarer Vestrum.

Så vurderer styret om det er grunnlag for å tildele penger. Midt i november deles pengene ut, hvert år.

Du finner litt informasjon og søknadsskjema på steenslegat.no.

Les også

Student legat - et kjærkomment tilskudd