I forbindelse med det siste møtet i prosjektet #andrestemmer tirsdag 6. juni i Bølgen, ønsker vi i ØP nå å vite mer om hvordan innbyggerne i Larvik opplever lokaldemokratiet og muligheten til å påvirke. Vi har derfor laget en spørreundersøkelse som vi håper du vil svare på.

Det er enkelt å klikke seg inn på undersøkelsen via lenken under, og det tar ikke lang tid.

Vi ønsker å bruke svarene fra undersøkelsen både i forbindelse med det siste møtet i #andrestemmer, i saker fram mot møtet og kanskje også i forbindelse med evalueringen av prosjektet til slutt.

Du er selvsagt anonym i svarene, men dersom du har mer på hjertet enn det du får gitt uttrykk for i spørreundersøkelsen, så er det bare å ta kontakt med oss. Bruk gjerne #andrestemmer-sida på Facebook, så kanskje vi kan få litt debatt der også?

Og du, del gjerne lenken til spørreundersøkelsen med en venn.

Her er lenka du skal klikke på for å komme til undersøkelsen.