#andrestemmer

Larviksmannen Tor Atle Odberg (46) og Gunnar Ridderström (54) fra Tønsberg, driver firmaet Citiplan sammen. Et firma som tilbyr sine tjenester innen byutvikling og transportplanlegging. Fra i fjor høst har de samarbeidet med Thor Heyerdahl videregående og Larvik kommune via Bylab for å skolere ungdom i byplanlegging.

– Hvorfor? spør jeg de travle kollegaene som bærer kontoret på skuldra. PC-ene ligger i hver sin skulderveske med oransje lokk.

De har en time mellom andre gjøremål og inviterer til medbrakt lunsj i Bylabs lokaler midt i byen.

– Vi vil gjøre ungdom i stand til å delta i debatten om å utvikle byen de bor i. For oss er det meningsfylt å bidra, og gøy å jobbe med ungdommer. Målet er å gi dem kompetanse på et høyt faglig nivå, begynner Tor Atle Odberg.

Det er ungdom fra andre klasse på Thor Heyerdahl videregående som har fått tilbudet. Og det er en gjeng ganske forskjellige elever som har meldt seg på.

– Det er jo tøft av dem. De har travle hverdager, og likevel velger de å bruke flere fredagskvelder i året med pizza og workshop med oss i Bylabs lokaler. Uten å få vekttall for det, sier Tor Atle imponert.

Med seg har de fått Treschow Fritzøe, Larvikbanken og Abax, som bidrar økonomisk og med kunnskap og nettverk.

Kan få til endring

Tor Atle er sivilingeniør innen areal og transportplanlegging mens Gunnar er arkitekt med doktorgrad i byplanlegging og helse. De jobbet sammen i Statens vegvesen før de startet Citiplan for fire år siden.

For tiden er det blant annet prosjekter som Bypakke Drammen, Intercity Nykirke–Barkåker og strategi for næringsareal i Grenland de jobber med sammen og hver for seg.

– Det kanskje aller viktigste med ungdomsprosjektet vårt, er å ta dem på alvor. Å gi ungdom er erfaring av at de kan være med å påvirke og få til endring.

Tor Atle og Gunnar tenker at det er bra for omdømmet til Larvik hvis ungdommene har vært med i en prosess der de får kompetanse til å fremme egne ideer før de flytter ut.

– Ungdommene skal komme med konkrete ideer som kan gjennomføres i 2017 og som blir synlig i bybildet, slår Tor Atle fast.

– Og vi ønsker tid i kommunestyret så de kan komme og drøfte sine ideer med politikerne, legger han til.

Begge vet at det ikke er enkelt å komme med gode ideer. De er spente på hva ungdommene kommer fram til.

 

Et samfunnsansvar

– Det blir som et laboratorium for oss, en testarena. Det er ikke gitt at alle forstår sammenhengene i byutvikling. Byutvikling består av fysiske prosjekter som må settes inn i en sosial, kulturell, økonomisk og historisk sammenheng. Man må lære noe om byutvikling og mekanismene rundt for å kunne delta på en god måte, sier Gunnar.

For de to i Citiplan føles det naturlig å ta samfunnsansvar. Det har de med seg fra tiden i Statens vegvesen.

– Vi bruker av vår egen og Larvikbankens kompetanse, pluss at vi bruker de beste kontaktene vi har. Det er bra for oss, for ungdommene og forhåpentlig også for Larvik, sier Tor Atle.

– Når det gjelder det faglige, prøver vi å gi en forståelse av hvilke drivkrefter som ligger under enkeltprosjekter og byutvikling. Vi snakker om stedets DNA og markedsutviklingen, forteller Gunnar, og fortsetter:

– Vi prøver å vise at små ideer kan bli til en milliardindustri, som for eksempel Airbnb. Derfor jobber vi med å lære dem idéutvikling. Uansett om de ikke skal jobbe med byutvikling senere, vil de ha bruk for det.

Han mener det er de unge som har kraft til å se på tvers av det etablerte.

– Hva bidrar dette til i byen? Det spørsmålet lærer vi dem, og det burde alle stille seg som utvikler eller bygger noe i Larvik, mener Gunnar.

Vil gi til Larvik

– Vi har startet opp Citiplan i Larvik og både Gunnar og jeg kjenner kommunen godt. Jeg er herfra og bor her med familien min, og Gunnar har blant annet jobbet med byplanen for Larvik og Stavern. Men vi har ikke hatt noen jobbprosjekter her. Derfor har vi et ønske om å gi noe pro bono, altså uten å ta betalt, forteller Tor Atle.

Ungdomsprosjektet er ganske unikt i Norge. Da de tok med gjengen til foregangsbedriftene Snøhetta og Leva Design i Oslo, hadde ingen der hørt om noe lignende.

– Det er på tide vi gjør ungdom i stand til å være med på å utvikle byen de bor i, så ikke bare de eldre som setter agendaen for hvordan Larvik skal utvikle seg, sier de to byutviklerne.