– Jeg har valgt det forslaget fra Jernbaneverket som jeg mener er best med tanke på å gjenerobre Larvik sentrum, sier arkitekten som har god kjennskap til Larvik fra før.

– Jeg fikk være med på å få bort et riksveikryss i vannkanten ved å flytte ferjen til Revet i 2008, smiler han fornøyd.

Sentrum låst

Det er Fritzøe Eiendom som har hyret inn den kjente arkitekten.

– Store deler av Larvik sentrum er låst med tanke på utvikling fordi byen ikke har bestemt seg for hvor jernbanetraseen skal gå og hvor stasjonen skal ligge, sier Tore Møgster i Fritzøe Eiendom.

 

Senest i september sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at lokale politikere snart må avgjøre hvor ny jernbanestasjon skal ligge.

– Derfor har vi tatt kontakt med Niels Torp, som kjenner Larvik godt siden han jobbet med Bølgen og Fritzøe Brygge, som alle er blitt vellykkede prosjekter for Larvik. Vi har bedt ham om å kikke på ett av Jernbaneverkets forslag, og komme med sin mulighetsanalyse rundt en ny jernbanestasjon.

– Selv om Fritzøe Eiendom er opptatt av våre egne prosjekter, er det like viktig for oss å bidra til at Larvik blir enda mer attraktivt, sier Tore Møgster.

– Hvor vi plasserer en jernbanestasjon vil være avgjørende for Larviks utvikling de neste 200 årene, derfor er det viktig å se byutvikling i et langt perspektiv, fortsetter han.

 

Jobbet intenst

Nå har Niels Torp og kollega Dag Leyre Olsen, jobbet intenst med å finne gode forslag til plassering av jernbanestasjon og grep som kan gjøre at Larvik får et mer samlet sentrum.

– Jeg har veldig gode argumenter for at jernbanestasjonen ikke kan ligge der den er i dag, sier Niels Torp.

Et Intercity-spor vil okkupere enda større arealer rundt stasjonen i Indre havn, dermed vil stasjonsområdet dominere hele arealet i vannkanten. Men enda viktigere er avstanden til sentrum med en 30 meter lang stigning.

Niels Torp ser på stasjonen som framtidens reisesenter, som må ha plass til framtidig vekst. I tillegg er det behov for underjordiske parkeringsplasser til stasjonen.

Jernbanestasjonen

På et langbord i annen etasje i Niels Torps arkitektkontor i Oslo, står en modell som viser høyder og topografi ved siden av ei diger skisse over Larvik sentrum der arkitekten har tegnet, skravert og farget sine forslag til endringer.

– Her mener jeg jernbanestasjonen bør ligge, sier Niels Torp og setter fingeren på en isoporbit som er hevet over papirgater i oransje og grønt.

Møllergata ligger i underkant av stasjonsområdet, som er tegnet inn mellom Johan Sverderups gate, Treschows gate og Nedre Bøkeligate.

Han tenker at toget kan gå i tunnel under byen fram til stasjonsområdet, som kan ligge hevet over bakkenivå som jernbanestasjonen i Zürich som er tegnet av den spanske arkitekten Santiago Calatrava.

(Litt om hva som er grunnen til at velger Zürich-alternativet! )

Spektakulær utsikt

Det vil bli kort gangavstand til Torget og til Indre havn fra en stasjon plassert mellom Møllergata og sentrum.

– Det flotte med en stasjon som ligger akkurat der, vil være at den får en spektakulær utsikt, sier Niels Torp begeistret.

For er det noe den nåværende stasjonen har, er det vakkert utsyn mot fjorden og horisonten.

– Larvik er i tillegg til (?) den byen i Norge som har direkte utsyn over horisonten, legger Tore Møgster til.

– Fra den nye stasjonen kan de reisende se ut over den vakre Hammerdalen, der Tore antakelig kan skaffe vann så vi får noen vannspeil, fortsetter Torp. Og Tore Møgster nikker bekreftende.

Sentralt som mulig

– Hvorfor er det viktig at stasjonen skal ligge så sentralt som mulig?

– Årsaken er at Larvik kommer til å vokse. Og folk vil flytte inn til byen, det er en global trend. Da må vi skape en attraktiv by de har lyst til å bo i. Larvik har et godt klima, vi har nærheten til sjøen, det ligger sentralt på Østlandet, og vi må ha jernbanen i midten. Fordi kollektiv trafikk er framtidens løsning, understreker Niels Torp.

Politikerne og administrasjonen i Larvik har allerede blitt presentert for mulighetsanalysen til den kjente arkitekten.

– Men jeg vil understreke at vi kommer med forslag og ikke et ferdig prosjekt, legger Niels Torp til.

Både han og Tore Møgster er opptatt av at forslaget skal behandles i full åpenhet, og at alle kan komme med innspill.