Det kan høres litt science fiction-aktig ut, men Larvik har allerede flere gode løsninger som er en smartby verdig. Innen helse og med i-pad i skolen.

Men hva er egentlig en smartby?

Foreningen Smartbyer Norge sier at en smartby er «en by som bruker digital teknologi for å gjøre livet bedre for innbyggerne og driften mer produktiv."

- I Larvik pågår det allerede en rekke tiltak og prosjekter som handler om å bruke ny teknologi innen områder som helse og velferd og utdanning og kunnskap, forteller Jørgen Johansen i Larvik kommune.

Larvik blir altså første smartby i Vestfold hvis politikerne vil.

– Det er litt morsomt, for Larvik blir ofte sett på som litt traust, men her er vi i forkant, sier Lene Westgaard-Halle, og fortsetter:

– Jeg sitter også som leder for hovedutvalget for klima, energi og næring i fylkeskommunen, og vil jobbe for at Vestfold blir med i smartby-samarbeidet, med Larvik som spydspiss, sier hun.

Samarbeid byene imellom

Larvik kommunestyre vedtok å utvikle en egen smartby-strategi i desember i fjor. I vedtaket heter det at kommunen skal stimulere til teknologiske smartbyløsninger som virksomhetene kan kommersialisere og selge til andre.

– En smartby-strategi kan bidra til at kommunen kan levere bedre tjenester mer effektivt. I tillegg ønsker vi at de tekniske nyvinningene gir flere arbeidsplasser, sier Jørgen Johansen. Derfor skal smartby-strategien også legges tett opptil kommunens gründersatsing.

– Ny teknologi gir fantastiske muligheter. Noe av det spennende med smartby-prosjektet er at byene samarbeider, også over landegrensene. Det er noe av filosofien bak, forklarer Johansen.

Les også: Vil erstatte mennesker med teknologi, men foreløpig blir det ikke færre ansatte

Smartby-løsninger

Vi kan vise noen eksempler på hva noen av de forskjellige smartbyene i verden har fått til:

– I Barcelona har de laget en ny løsning for smart parkering: Det er installert sensorer i gatene som kan fortelle om parkeringsplassene er ledige og hjelper til med å finne ledig parkering via apper.

– I Reykjavik har de laget et online åpent forum der innbyggerne kan presentere sine ideer og tanker når det gjelder byen og service. Siden forumet ble opprettet i 2010 har mer enn 70.000 mennesker kommet med forslag og diskutert over 4.500 ideer.

– I Sør-Korea, i Seoul, har de startet et eget foretak der folk kan dele bil eller andre ting de ikke bruker daglig.

– I Storbritannia har de opprettet nettstedet FixMyStreet, som gjør at innbyggerne ved hjelp av kart kan rapporterte om ting som trenger å repareres eller fikses direkte til kommunen.

– I Gjesdal kommune i Rogaland sier luftmålinger ifra til barnehagene hvis luftforurensingen blir for høy. Da kan de enten holde barna innendørs, eller ta dem med på utflukt et annet sted.

 

Koblet mot næringslivet

– Enkelt definert er hele smartby-tankegangen basert på at den potensielle mengden data tilgjengelig kan gjøre tjenesteytingen i kommunene mer effektiv og av høyere kvalitet. Det er jo en ny «industriell» revolusjon i forhold til hvor smart vi kan forholde oss til brukere, men man må være interessert i «datafangst», ha systemer som bidrar til prosessering av data og man må ha politisk vilje til å bruke dataen, sier Atle Bruce Karlsen som jobber i ABAX og er politiker i kommunestyret.

Han er glad kommunen er interessert i smartbystrategien.

– Men hvis vi skal videre, må kommunen gå i samarbeid med lokale telematikkleverandører og få opp noen piloter. ABAX har hundrevis av elektroniske kjørebøker med mottaksmuligheter, som kjører rundt i Larvik hver dag og samler inn data – disse kan samle inn enda mer data, både i forhold til belysning, kjøremønster, pakeringseffektivisering og renovasjonseffektivisering, for å nevne bare noen områder, forteller han og legger til:

– Dette kunne være en start på noe praktisk og håndfast, med store, økonomiske besparelser omtrent fra dag én, som man kunne bygge videre på, foreslår Atle Bruce Karlsen.

Les også: Ny storkontrakt til Abax i Kina – håper å levere 40.000 abonnementer

 

Mobilen viktig redskap

Mobilen er et av de viktigste redskapene til den smarte byen. I Norge har over 80 prosent av dem som er over 15 år en smarttelefon.

– Jeg er en tekno-nerd selv, og jobber i ZERO, som er en uavhengig, ideell miljøstiftelse, sier Lene Westgaard-Halle.

Hun forteller hvordan hun har bil og hus koblet til mobilen, og kan sette på varmen i bilen før hun skal kjøre, og at hun kobler lys og varme på hjemme fra mobilen.

– Det er for eksempel energieffektivt for kommunen å installere celler som sier ifra når søppeldunkene trenger å tømmes, så søppelbilen ikke trenger å dra ut før søpla er full, sier Westgaard-Halle.

Alle er opptatt av at teknologien skal oppleves som enkel å betjene for innbyggerne, og at det skal gjøre brukerinvolvering lettere.

– Parkering er jo et evig problem. Tenk hvis du kan se på mobilen for å finne hvor det er gratis og ledig parkering i sentrum, sier Bjarne Steen.