GÅ TIL OPPTAK AV SENDINGEN PÅ FACEBOOK HER.

Det første møtet, som ble holdt i januar, samlet over 60 mennesker til samtaler om Larvik og hvordan gjøre byen til et bedre sted å bo.

Diskusjonene og innspillene var mange og gode, og det var bred enighet om at forumets intensjoner bør fortsette.

Les også: Nå er det klart for møte nummer to!

I ettertid har det kommet både innspill og meningsytringer, og ØPs Kjersti Bache kommer fortsatt til å skriver artikler på bakgrunn av innspillene.

 

I kveld fortsatte #Andrestemmer med flere gode fortellinger om hvordan man skal leve det gode liv.

Du kan se opptak av møtet på Facebook eller på denne artikkelen.

Kristin Sorknes Hundstad tegnet også denne gang tegne møtet, som ble ledet av Bjørn Z. Ekelund.

 

Første del av kveldens møte

Denne gang møtte rundt 30 personer møtt fram til møtet i ØP. Noen nye ansikter fra siste, men lovord å høre fra de som var tilstede også i januar.

Bjørn Z. Ekelund har nnledet til møtet, og de frammøtte delte seg opp i grupper for å diskutere og komme med gode forslag.

MØTET SLUTT

Kveldens møte er nå slutt. Deltakerne fra de forskjellige gruppene oppsummerte, og her er noen av innspillene:

"Mennesker sammen i natur bør være sentralt."

"Alt er nært i Larvik, sentrum og ikke minst naturen. Vi lever tett sammen her. Nettet samler oss også."

"Hvor er alle hverdagssyklistene? Vi ønsker oss et København i Larvik. Syklistene skaper miljø og sparer miljøet".

Neste møte er 6. juni på Sanden. Da er temaet "lokaldemokrati", og våre politikere skal få lov å delta.

Les også: – Tenk om møblene kunne snakke!

Les også: – Drivkraften er å skape noe sammen