Thomas Løvald (42)

Familie: Kone og tre barn

Bor: Langestrand

Jobb: Salgskonsulent i Scanox

Høyre: Fersk kommunestyrerepresentant

1. Hva fikk deg inn i politikken?

– Det begynte med kampen for å bevare Langestrand skole, og så balla det på seg. Sammen med noen flere lurte jeg på å starte et eget parti. Og så ønsker jeg jo å bidra til noe positivt i Larvik. Jeg er et dugnadsmenneske, og politikk er dugnad.

#andrestemmer

Målet med initiativet er rett og slett å få andre folk på banen. Folk som ikke er verken politikere eller har en annen rolle som gjør at de til vanlig blir mye sett og hørt gjennom media og i samfunnsdebatten ellers. Skal vi få det til må vi endre spillereglene og lage nye arenaer. Vi må gi oss til å utvikle gode ideer sammen.

Møte nummer tre skal handle om hvordan de politiske partiene inviterer til deltakelse og rekrutterer nye og ikke minst unge medlemmer.

Det er viktig at vi alle bidrar til å skape en god politisk kultur og praksis i byen vår.

 

2. Hvorfor ble det Høyre?

– Jeg brukte tid på å sondere meg, og fikk henvendelser fra tre partier. For meg var det viktig at jeg kunne være fri til å være meg sjøl, og så fikk jeg en god personkjemi med representantene i Høyre. Partiprogrammet passet meg også fint.

3. Har du en fanesak?

– Det er skole. Vi må ha midler til at elevene skal slippe å få lærebøker som kopier på ark. Nå får alle i-pad, og vi må sikre nok pedagoger. Så brenner jeg for de gode nærskolene. Nå har vi en unik mulighet i Larvik, vi har Fagerli som er en av Norges største barneskoler og mindre skoler som Langestrand og Valby. Nå får vi muligheten til å se hvem som gir best læring?

4. Hvordan ble du tatt imot i partiet?

– Veldig godt fra de aller fleste. Noen få av de litt eldre lurte nok på om jeg hadde noe å fare med.

5. Føler du at du blir satset på?

– Ja, det føler jeg. Der er gruppa i Høyre fantastisk. De er veldig flinke til å backe. Jeg får gode råd og Gjert Gjertsen sa tidlig: Gå på talerstolen, du er freda det første halvåret! Jeg tror jeg har vært flink til å spørre, og så må en finne sin plass og føle seg fram. Jeg har opplevd å få snudd de andre i gruppa i enkelte saker.

6. Hvordan er kulturen i partiet?

– Vi kan ha veldig gode og friske diskusjoner på gruppemøtene, men når vi går derfra er alle vel forlikte. Det er deilig. Jeg kan si ifra hvis jeg synes noe er for dumt.

7. Og hvordan er kulturen i kommunestyret?

– Jeg blir mange ganger frustrert over «møteplagerne». En sak blir grundig behandlet i komiteene og formannskapet på forhånd, så hvorfor ta hele behandlingen på nytt i kommunestyret? Du kan telle de hyppige innleggene til noen. Det kan ta motet fra alle og enhver. De bør ikke markere seg for n´te gang der. Så jeg mener: Unngå saksbehandling i kommunestyret!

Noen politikere bruker utprega hersketeknikker. Jeg tror ikke det nødvendigvis er vondt ment, men utad sender det ut feil signaler. Vi har egentlig en veldig trivelig tone oss kommunestyrerepresentanter imellom.

Og ett parti har det med å sende ut et stort og omfattende forslag kvelden før møtet. Av respekt for saken, bør vi få bedre tid på den.

8. Er lederne flinke til å gi fra seg ansvar?

– Ja, i Høyre har Bjarne Steen delt ut myndighet til fraksjonsledere i de forskjellige komiteene. Så lenge det er høyt under taket, oppfatter jeg at ledelsen har endringsvilje. Selv de hardeste «nøttene» i partiet kan gi seg.

9. Hva er den største utfordringen for deg?

– Tida. Jeg forsaker en del tid med ungene. Men jeg synes politikk er moro.

10. Er det forskjell på de unge og de eldre i partiet?

– De eldre har en hang til å vise til hvordan vi pleide å gjøre det før, mens vi yngre stiller oss mer åpne.

11. Hva er den viktigste saken for Larvik nå?

– Å få landet saken om skolestruktur og bli ferdig. Og så: Hvordan skal vi få unge barnefamilier til å flytte til Larvik? Og hva skal vi leve av?

12. Hvordan kan det bli mer attraktivt for unge å gå inn i politikken?

– Ved å fjerne tidstyvene fra kommunestyremøtene, så de blir mer effektive. Komitémøtene skal vi ha, der behandles sakene og så trenger ikke alle lese alle dokumentene til alle sakene. Det vil gi en etterlengtet dokumentlettelse. Og jeg synes det er vellykket å ha kommunestyremøtene på dagtid.

13. Blir du med etter denne perioden?

– Jeg håper å få bli med videre. Jeg er jo under opplæring, det tar tid å bli kjent med systemet. Jeg føler fortsatt at jeg har mye å komme med. Det er moro å være med.