Even Borvik (41)

Familie: Samboer og til sammen fire barn

Bor: Stavern

Jobb: Jobbspesialist i Fønix

Senterpartiet: Fersk kommunestyrerepresentant

#andrestemmer

Målet med initiativet er rett og slett å få andre folk på banen. Folk som ikke er verken politikere eller har en annen rolle som gjør at de til vanlig blir mye sett og hørt gjennom media og i samfunnsdebatten ellers. Skal vi få det til må vi endre spillereglene og lage nye arenaer. Vi må gi oss til å utvikle gode ideer sammen.

Møte nummer tre skal handle om hvordan de politiske partiene inviterer til deltakelse og rekrutterer nye og ikke minst unge medlemmer.

Det er viktig at vi alle bidrar til å skape en god politisk kultur og praksis i byen vår.

 

1. Hva fikk deg inn i politikken?

– Moren til sønnen min tilhører familien Kristensen i Stavern, og der var det et lite krav om at du satte deg inn i politikken.

2. Hvorfor ble det Senterpartiet?

– Jeg bestilte de forskjellige partiprogrammene og tok tester på nettet. Jeg havnet på Sp, mest på grunn av deres holdning til militæret. Jeg har jobbet 7–8 år i Marinen. Så jeg tenkte, ok, da melder jeg meg inn. Og så er jeg opptatt av nærpolitikken, at for eksempel skolene skal ligge der folk bor.

3. Har du en fanesak?

– Det jeg helt klart brenner mest for, er teknologi. Fra i-pad i skolen til at Larvik bygger de teknologiske miljøene. Jeg er leder av kultur og oppvekstkomiteen, og vi har stått på så alle skal ha tilgang på i-pad i grunnskolen i løpet av 2018. Det gir mange fordeler. Larvik bør bli Norges Silicon Valley. Vi bør satse på teknologi, og vi trenger handling. Det er mitt mantra.

4. Hvordan ble du tatt imot i partiet?

– Veldig godt. Det er ikke til å legge skjul på at mange av medlemmene i Sp tilhører den eldre garde. Jeg fikk tidlig tillit, og ble valgt inn i styret ganske tidlig. Jeg satt i planutvalget i første omgang, og tror jeg var tidenes yngste der.

5. Føler du at du blir satset på?

– Ja, absolutt. Men jeg har nok ikke fått så mye opplæring. Veien har blitt til mens jeg har gått. Senterpartiet er et lite parti i Larvik.

6. Hvordan er kulturen i partiet?

– Jeg er fornøyd. Som yngre og ny har jeg fått muligheten til å bidra. Jeg er opptatt av det tverrpolitiske. Det kommer sikkert av at jeg har en nesten fullført master i tverrfaglig samfunnsvitenskap.

7. Og hvordan er kulturen i kommunestyret?

– I kommunestyremøtene har det blitt bedre enn det var. Det er litt småtteri enda. En del av de eldre har innarbeidet noen hersketeknikker som de tror fungerer, men de gjør jo ikke det. Mange politikere inntar en rolle når de går inn i kommunestyresalen. De er ganske forskjellige privat og i den rollen. Folk som bare får sitt inntrykk via avisa vil nok tro det er mer konflikt enn det er.

8. Er lederne flinke til å gi fra seg ansvar?

– I Senterpartiet er i alle fall vår gruppeleder det. Olav Nordheim og jeg har et kjempegodt samarbeid. Jeg får en stor grad av frihet.

9. Hva er den største utfordringen for deg?

– At det er for lite handling. Ta Larvik Læringssenter, jeg mener det ble vedtatt i 2009 at de forskjellige avdelingene skulle samlokaliseres i ett bygg. Og i 2017 har det fortsatt ikke skjedd noe. Larvik kommune må bli klarere og spissere i retningen, så det blir handling utav det. Vi må få fram merkevarebygging av Larvik, ved for eksempel ved å bruke Thor Heyerdahl.

10. Er det forskjell på de unge og de eldre i partiet?

– Det er ikke så mange unge i partiet. Jeg er jo yngst. De eldre har helt klart en del innarbeida holdninger, men jeg opplever at de hører på sunn fornuft. De godtar et godt argument og kan gå for det.

11. Hva er den viktigste saken for Larvik nå?

– Å få til vekst i næringslivet. Vi må utvikle oss til å bli et Silicon Valley i Norge. Vi må vise at vi er frampå der. Med i-pad i skolen, samt teknologi som valgfag. Teknologi er framtida.

12. Hvordan kan det bli mer attraktivt for unge å gå inn i politikken?

– De må slippe til i partiene. I det første møtet mitt i planutvalget fikk jeg en dokumentbunke på 1200 sider. Det kan ta pusten fra enhver. De små partiene har ikke nok folk til å ta hvert sitt område, så det er helt klart en utfordring. Ungdommens kommunestyre kan være en vei inn for de yngre.

13. Blir du med etter denne perioden?

– Det må jeg vurdere. Det går mye tid med, og man må velge bort noe. Men det er spennende, så jeg får se.