Tirsdag var det klar for det tredje møte i #Andre stemmer på Sanden Scene. For første gang fikk politikerne lov til å delta, og flere av de etablerte politikerne hadde møtt opp.

– Grunnen til dere først får komme nå, er fordi vi ville ha de andre stemmene fram. Da mente Bjørn Eklund, som er psykolog, at vi måtte holde politikerne ute for å få de andre i tale, fortalte journalist Kjersti Bache i ØP på begynnelsen av møtet.

Møtet var åpent for alle. Noen av de yngre politikere i kommunen var invitert spesielt for anledningen. De innledet møtet med å snakke om hva som fikk dem inn i politikken, og hvordan det er å være politiker.

Thomas Løvald (H) fortalte hvordan det var en enkelt sak som fikk han inn i politikken. Han tror det bør være mer rom for å komme inn på grunnlag av en sak, for så å lære mer innad i partiet.

– Jeg meldte meg inn på grunn av skolesaken. Det viser at man kan gå inn med et snevert syn, for så å få det utvidet innad i politikken, sa han.

Må bli tydeligere

Bache fortalte om resultatet fra spørreundersøkelsen ØP hadde i forkant av møtet. I den kom det fram at politikerne må bli mer tydelige i å kommunisere hva de mener, slik at velgerne lettere kan finne det partiet de er mest enig med. Det kunne de nye politikerne kjenne seg igjen i.

– Tar du vekk forsiden av et partiprogram med logo og farger er de nesten helt like, for vi snakker veldig bredt og lite konkret, fortalte Magdalena Lindtvedt (V).

– Vi som politikere må ha en tydelig visjon for Larvik, mente Atle Karlsen, som er uavhengig kandidat i kommunestyret.

LES OGSÅ: – Ungdom er samfunnsengasjerte, men de ser ikke at det er politikk

Bør involvere innbyggerne mer

I andre del av møtet ble deltakerne delt inn i grupper etter hva slags tema de ønsket å samtale om.

– Hva skal til for at vi blir mer engasjerte og melder oss inn i politikken eller skriver i avisen? spurte møteleder Bjørn Ekelund, før de forskjellige emnene ble valgt.

Samtidig som gruppene hadde en dialog, gikk de nye politikerne rundt og lyttet til hva som ble sagt, slik at de kunne lære.

En av gruppene valgte å samtale om hvordan de kan få politikere som har sittet i én periode til å forbli i politikken. Ett av tiltakene de foreslo, var å gjøre språket mer tilgjengelig, da ved å tilby nye politikere en enkel ordliste.

– Nye, unge, politikere bør få en mentor, og en tabbekvote. Den kvoten bør avisa også ta hensyn til, mente gruppa.

Et annet tema som ble tatt opp var ØPs rolle. Gruppa stilte spørsmål til om ØP gir en korrekt framstilling av det som skjer i kommunestyret, og de mente avisa til tider feilprioriterte saker. Noen av medlemmene stilte seg også kritiske til om avisa er politisk uavhengig.

– Avisa skal gi solid bakgrunn for egne meninger. ØP styrer Larvik-befolkningens holdninger og oppfatninger av Larvik. De setter agendaen. Det må avisa være bevisste på hvordan de gjør, mente de.

Få fram saker og visjoner

Hvordan politiske møter kan bli mer spennende, ble drøftet av en av gruppene. De foreslo mer effektive møter som en mulig løsning.

– Formen må være dialogbasert og involvere innbyggerne. Kanskje bør vi ha folkemøter før saker blir behandlet politisk. Da må vi ha tydelig invitasjon til disse møtene, foreslo gruppa.

Gruppen som pratet om nye møteplasser tror det er behov for flere uformelle møteplasser der folk kan samles. De foreslo at politikerne må møte folk der de er, i stedet for at folk skal måtte oppsøke politikerne.

– Vi trenger forum der man kan møte ungdomspolitikere. «Ungdommens kommunestyre» kan være en løsning, mente de.

Den siste gruppen valgte å snakke om toleranse og meningsmangfold. De mente at partiene må ha større romslighet i forhold til meninger.

– Politikken bør bli mer saksorientert, og ikke bare ha fokus på hele partiprogrammet. Vi må ha mer påvirkning gjennom digitalisering, som ved avstemming gjennom internett, fortalte gruppa.

– Må nå unge i skolen

Mot slutten av møtet fortalte de unge politikerne litt om hva de hadde lært under møtet, og hvordan det kunne brukes til å innvolvere flere i politikken, da særlig de unge.

– Den samtalen som er rundt bordene her synes jeg er fin. Men vi må gjøre ord til handling, det er jeg opptatt av. Det nevnes ungdommens kommunestyre, vel da må vi få satt i gang det, sa Even Borvik (Sp).

– Vi må få med unge allerede fra skolen av, og kanskje må vi få med de som allerede har vært engasjert i elevrådet, mente Guro Kohlberg (Ap).

LES OGSÅ: Foreldre og barn demonstrerte på Stavern skole – men hvor var Stavern-forkjemperne?