Tirsdag 6. juni inviterer Østlands-Postens Kjersti Bache og psykolog Bjørn Z. Ekelund til det tredje møtet i #Andre stemmer, som blir det siste møtet før sommeren. Dette er første gang politikerne får delta.

– Politikerne er vant til å ta ordet, og vi følte at om vi skulle få de andre stemmene fram, måtte vi holde politikerne ute fra de første møtene, sier journalist i ØP, Kjersti Bache.

Mens de to første møtene har funnet sted i ØPs lokaler, vil det tredje avholdes i Sanden Kafé og Bar i Bølgen.

– Det vil ikke bli noe fra scenen. Samtalene og folkene vil fortsatt stå i sentrum, forteller Bache.

Vil rekruttere flere til politikken

Politikerne ble holdt ute fra de to første møtene fordi Bache og Ekelund så det som nødvendig for å slippe andre til i den offentlige samtalen. Nå ønsker de å bidra til å få flere nye krefter inn i politikken.

– Vi heier på politikerne, og ønsker at flere skal ta del i partipolitikken, da særlig de unge, forklarer Bache.

Nettopp hvordan flere nye kan rekrutteres til politikken blir tema for dette møtet. Politikerne fikk derfor et brev i oppstarten av «Andre stemmer», hvor de fikk i oppgave å besvare hvordan de rekrutterer nye medlemmer.

Fram mot møtet kommer hun til å komme med flere artikler med politikere som er på sin første periode i kommunestyret. De vil få de samme spørsmålene, og vil måtte svare på hvordan det har vært å gå inn i politikken, samt hva som er deres fanesaker, som fikk dem inn i politikken i første omgang.

LES OGSÅ: Lever det gode liv i Larvik med gode venner og turer i naturen 

Skal lære av hverandre

På begynnelsen av møtet vil det være en samtale mellom de ferske politikerne som Bache har intervjuet, kan møteleder Bjørn Z. Ekelund fortelle. De vil da snakke om hvordan det er å være med i politikken.

– Politikerne vil sitte sentralt i rommet, imens resten sitter i en sirkel rundt dem, forteller Ekelund.

Selv om politikerne nå får komme, vil møtet fremdeles foregå i Andre stemmer-ånden. Den gode samtalen skal stå i sentrum framfor debatten. Det betyr at det ikke bare en politikerne som får komme til orde.

Etter samtalen med de ferske politikerne, vil de andre deltakerne bli delt inn i grupper etter hva slags tema de ønsker å prate om. Disse samtaletemaene vil bli bestemt under møtet.

– Under gruppesamtalene vil de nye politikerne få mulighet til å gå fritt mellom gruppene for å lytte til de ulike samtalene, sier Ekelund, og legger til: 

– Hvis det kommer mange erfarne politikere, kommer vi til å dele dem inn i en egen gruppe hvor de kan samtale om de erfaringene de har gjort seg gjennom sitt politiske liv. Da kan vi andre høste av deres erfaring, sier Ekelund.

Gruppene vil så dele refleksjonene de har gjort under gruppesamtalen med resten av deltakerne.

– Helt til slutt skal vi ha en samtale med de nye politikerne som samtalte på begynnelsen av møtet. Da skal de snakke om hva de har lært underveis, forklarer han.

LES OGSÅ: Vil gjør bakkene til en fordel for Larvik

Garanterer gode samtaler

Det bli Ekelunds oppgave å sørge for at samtalene ikke går over i en diskusjon, selv om flere erfarne debattanter vil være til stede under møtet. Han er likevel ikke bekymret for at politikerne skal bli fristet til å starte en debatt.

– Den måten vi arbeider på, gjør at vi samtaler annerledes enn vi ville gjort i en tradisjonell debatt, sier han.

De håper at politikerne fra både Larvik og Lardal setter av kvelden og blir med på møtet, siden vi snart er en felles kommune.

Bache har også en oppfordring til innbyggerne i begge kommunene:

– Kom dere ut og bli med. Det er en utrolig hyggelig setting, og vi kan garantere gode samtaler.

SE BILDESERIE: «Andre stemmer»-møtet om byutvikling