Østlands-Posten har gjennomført en spørreundersøkelse på nett der målet var å ta temperaturen på det politiske engasjementet i kommunen. Totalt fikk vi inn rundt 350 svar, ganske jevnt fordelt på kjønn. Mange har svart på alle spørsmålene, noen har svart bare på noen av spørsmålene.

#andrestemmer: Alle er velkomne

Og det er ingen tvil om at politikk engasjerer mange. Tre av fire som svarte på undersøkelsen sier at de følger med på politikken i kommunen, selv om mange ikke engasjerer seg offentlig gjennom å delta selv, skrive leserbrev eller kontakter politikerne direkte.

Halvparten sier at dersom det er noe de opplever som de gjerne ville hatt en endring på, så velger de å diskutere det med familie og venner. 15 prosent sier de skriver om det i sosiale medier og 15 prosent sier de holder det for seg selv. 12 prosent kontakter en politiker direkte og bare tre prosent velger å kontakte en journalist. Flere menn enn kvinner velger å skrive om det på sosiale medier, mens flere kvinner enn menn velger å kontakte en journalist.

Elin Saga: - Alle skal ha de samme mulighetene

– Hør på hverandre!

På spørsmålet om hva som skal til for å bli mer engasjert i politikken i kommunen, er det mange ulike svar. Blant de fastsatte alternativene valgte 37 prosent å mene at partiene må bli flinkere til å fremme sine meninger for at det skal bli enklere å ta en beslutning om hvem man skal støtte. Mange av de spurte valgte også å formulere konkrete råd til politikerne.

Bruce Atle Karlsen: Bærekraftig sentrumsutvikling

«Lokalpolitikerne må være mer lydhøre for hverandres meninger uten at de skal bruke skjellsord hvis de ikke har motargumenter,» skriver én.

«Bedre klima blant politikerne og større vilje til å satse på noe,» etterlyser en annen.

Men andre mener det er takhøyden som er problemet:

«Jeg har merket meg at endel av dem som kommer mrd. innspill og kritikk ofte får et stempel og blir omtalt som særdeles kritiske og drøye. Det er ikke høyt under taket i ØPs redaksjon. Ei heller i det politiske liv,» skriver en av de spurte.

Guro Kohlberg: Vi må gjøre noe med dårlig oppførsel

Tema på #andrestemmer

Hvordan man faktisk skal få folk fra å være interesserte i politikk, til å bli engasjerte i politikk er tema i kveldens dialogmøte på Sanden scene klokken 19.00. Og der skal det i hvert fall være høyt under taket. Alle med interesse for temaet er velkomne i kveld.