Det vesle, men kvalitetsbevisste Vidarforlaget, slipper nå tre lekre utgivelser av og om middelaldernes store åndspersonlighet her i nord.

«Snorres Edda» - også kalt Den yngre Edda - er det nærmeste en kommer Homer i den nordiske litteraturen. I den forstand at boken også sammenfatter og systematiserer den førkristne mytologien.

Det er nemlig i denne boken - ved siden av Eddadiktene - vi finner alle de kostelige sagnene om de norrøne gudene, av Snorre framført på prosa - og vers.

Hoveddelen er «Gylves synkverving», men boken inneholder også en prolog og en av de tidligste kjente poetikkene (dvs. lærebok i diktekunst) i Vestens litteratur, kalt «Skaldskaparmål». Videre et hyllingsdikt til Håkon Håkonson og Hertug Skule («Håttatal») der formålet er å framvise det rike registeret av versemål som de norrøne skaldene behersket.

Det er ikke ofte dette verket utgis in extenso, og heller ikke denne praktutgaven er komplett. Her mangler nevnte hyllingsdikt. Men utgivelsen, i oversettelse av Anne Holtsmark og smakfullt pakket inn i stive permer med nydelige illustrasjoner, har om ikke annet instruktive forord og et lengre essay av norrønspesialist Gro Steinsland» om Snorre-Eddas innhold og betydning.

Utgiveren er Asbjørn Aarnes, som også står ansvarlig for forlagets andre Snorre-utgivelse, «Lyset i nord». Det er et «Snorre-album» som viser at Snorres poetikk var en av hjørnesteinene i den moderne vestlige bokkultur og en forløper og inspirator for romantikken, den siste av de store samlende hovedepoker i europeisk litteratur.

I tillegg nytolker litteraturprofessoren de gamle mytene og understreker de «menneskelige» svakhetene som også fins hos de mektige, men høyst sårbare, gudene.

«I det gjengse bildet av norrønt livssyn settes gjerne styrken, makten og æren i høysetet. Men i Snorre Edda finnes situasjoner og skjebner som peker i motsatt retning - mot avmakt, nederlag og det lilles forrang, den kritiske detalj som forstyrrer eller gjenoppretter den kosmiske likevekt», poengteres det.

Den tredje utgivelsen fra Vidarforlaget er basert på et humanistisk seminar om Snorre som ble holdt på Granavolden Gjæstgiveri høsten 2005 og er en samling essay om ulike sider ved Snorre Sturlasons verk og virke, signert en rekke norrøneksperter og kulturpersonligheter.

«Høvdingen - om Snorre Sturlasons liv og virke» er tittelen på samlingen som er redigert av John Ole Askedal og Klaus Johan Myrvoll.

Det er Wergeland-år i år og mye oppmerksomhet om kulturarv og klassikere. Skal men virkelig gå til kildene - ad fontes - for den nordiske kultur, bør man kaste seg over Snorres Edda (samt Heimskringla, selvsagt, og Edda-diktene).

Og med denne trippelutgivelsen får man en gyllen anledning til å bli kjent med mannen som kanskje har betydd mest for den norske og nordiske bokkultur ever.