Ansatte ved to sykehjem smittet – kommunen korrigerer smittetallene fra onsdag til 12