Gå til sidens hovedinnhold

Ansattes ytringsfrihet og andre forutsetninger for opplyste demokratiske prosesser

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg tok opp spørsmålet om ansattes ytringsfrihet i en mailveksling blant kommunestyremedlemmer, og i hovedutvalgsmøtet onsdag denne uka. Ordfører oppfordrer til at politiske debatter bør føres i det åpne rom. Det er jeg prinsipielt helt enig i, og følger hans oppfordring ved å invitere alle politikere (gjerne ansatte og innbyggere også) til aktiv debatt i ØP.

Det vil åpenbart bedre forholdene for en opplyst demokratisk debatt, til fordel for utviklingen i Larvik og kommunens innbyggere.

Hvis vi skal få til en slik demokratisk debatt, fordrer det bl.a.:

* at det finnes slike rom (både i mediene og for politikere i kommunen)

* at politikere (og andre) deltar aktivt i slike rom

Jeg har forsøkt å få til en diskusjon om Jorden setter grenser for den økonomiske veksten og det materielle overforbruket i snart seks år, både i aktuelle politiske organer og i ØP. Videre om hvor grensen ligger og om vi allerede har passert grensen.

Dette må være viktige grunnlag for mange politiske avgjørelser.

Det finnes mye forskning på disse spørsmålene, som konkluderes av FNs Klimapanel og Naturpanel, nå også av Det Internasjonale Energibyrået (IEA).

Likevel blir det «dørgende stille» når jeg tar opp slike spørsmål.

Jeg kan forstå at det er «ubehagelig» å diskutere slike spørsmål, fordi det tydeligvis strider mot rådende ideologi og «vanetenkning» i de fleste partier.

Senest i onsdagens møte i hovedutvalg for Miljø, Kultur og Næring tok jeg opp spørsmålet om ansattes ytringsfrihet, med bakgrunn i at en ansatt innenfor vårt ansvarsområde hadde ytret seg og pådratt seg kritikk fra sentrale politikere. Vi har hatt tilsvarende situasjoner tidligere også.

Dette spørsmålet ble avvist av formelle grunner.

Jeg satt selv i organisasjonsutvalget som laget nye reglementer. Det var åpenbart ikke intensjonen at disse reglementene skulle brukes for å unngå at «ubehagelige» spørsmål tas opp til politisk behandling, eller til å begrense mindre partiers eller den enkelte representants mulighet til å arbeide for det programmet de er valgt på. Jeg håper det ikke ligger slike tanker bak tolkningen av reglementene!

Politikeres manglende deltakelse i (og interesse for?) slike prinsipielle debatter er jo også en (mye brukt?) teknikk for å «tie i hjel» politiske motstandere og deres meninger og partiprogrammer.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.