Kvelden tirsdag 11. april mottok politiet to meldinger om at hadde blitt lagt gjenstander på togskinnene ved Larvik. Ved den første anledningen ble disse kjørt over av et tog fra Vy.

– Politiet har etterforsket sakene bredt og vi har mottatt flere tips. Summen av dette har bidratt til løsning av saken, sier politistasjonssjef ved Larvik politistasjon Tor Eriksen i en pressemelding.

Tre barn

Eriksen forteller at det er tre barn under den strafferettslige lavalder som nå har erkjent at de står bak handlingene.

– Barna har gjort dette uten å tenke på hvilke alvorlige konsekvenser det kunne ha ført til, sier Eriksen.

– Heldigvis har det så langt ikke blitt rapport om skader på verken personer, toglinjene eller togmateriell, sier han.

De involverte barna følges nå opp av sine foreldre. Eriksen sier at det er viktig å forebygge denne typen hendelser, og politiet vil derfor ha tett dialog med skolen der barna går.

– For barn kan dette virke som uskyldig moro og et spennende påfunn, men det er viktig å huske på at konsekvensene fort kan bli store, sier han.

Henlegger saken

Grunnet barnas unge alder vil straffesaken bli henlagt.

Omtrent i samme område som hendelsene 11. april ble det den 19. april lagt en elsparkesykkel på toglinjene. Tre dager senere ble det funnet isoporblokker på toglinjene.

– Disse to hendelsene er fortsatt under etterforskning, og sporene peker i samme retning av at det er barn som står bak, avslutter Eriksen.

Ikke de samme

Til Østlands-Posten sier Tor Eriksen at det så langt ikke er holdepunkter at det er de samme barna som har stått bak de to hendelsene som fortsatt etterforskes.

– Vi er sikre på at det også her har vært snakk om barn som har lagt gjenstandene på toglinjen, men vi tror ikke det er snakk om de samme barna, sier han.

Foreldrene til stede

Eriksen vil ikke gi ytterligere opplysninger om verken barnas alder eller hvilken skole de tilhører, men gjentar at barna er under strafferettslig alder, altså 15 år.

– Utover dette kan jeg ikke kommentere mer om saken. Barna følges nå opp av sine foreldre.

– Var det i avhør hos politiet at barna innrømmet å ha stått bak hendelsene?

– Ja, og foreldrene var også tilstede da barna ble avhørt, sier Tor Eriksen.