Gå til sidens hovedinnhold

Ansettelsesprosess ikke helt på bølgetoppen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyret har vedtatt at kulturhussjefen skal ha fast ansettelse, ikke åremål som fram til nå. Grunnen til dette er at sittende kulturhussjef ønsker seg mer forutsigbarhet. Det er forståelig. Spørsmålet er om Larviks befolkning og kulturliv er like tjent med denne forutsigbarheten? Stillingen innehar en del administrative oppgaver, men omfatter også et stort ansvar for programmering og utvikling av kulturlivet i byen. Skal noen inneha sistnevnte mandat på «livstid»?

Bølgen kulturhus har i mange år hatt som ambisjon å være et ledende kulturhus. Nettopp det at Bølgen har vært et av få kulturhus med øverste leder i åremål stilling kan være en av suksesskriteriene for å lykkes med dette. Jeg registrerer at styreleder forsvarer omgjøringen av stillingen ved å vise til hva som er mest vanlig blant landets kulturhus. Jeg håper utredningen og analysen av ovennevnte har vært litt grundigere enn dette, for tilliten til styrets skyld.

Stillingen er lyst ut via Lysnes personaltjenester, hvor innehaver er nestleder i Bølgens kulturhus sitt styre (tidligere leder). Det vil si at styret gir et av sine medlemmers firma oppdraget med å gjennomføre rekrutteringsprosessen. Nå skal det sies at Lysnes personaltjenester gjør dette kostnadsfritt, i dette tilfellet. Hvorfor det? Er det fordi man prøver å bøte på for nære bindinger eller er det fordi oppdraget anses som «grei skuring» og allerede utført? Bølgen kulturhus har jo brukt Lysnes personaltjenester tidligere, har det også vært gratis? Er det styrets nestleder som gjør kulturhuset en tjeneste for å spare penger, eller er det Lysnes personaltjenester som «pleier» sin tidligere/fremtidige kunde?

Sittende kulturhussjef ønsker å fortsette, det har blitt godt dokumentert i lokalpressen. Og Lysnes forsikrer alle via samme medium at stillingen lyses bredt ut. Det oppleves da litt underlig at utlysningen verken er å finne på kulturhusets nettsider eller er delt via Bølgens facebookside. Ei heller er utlysningen å finne på kommunens nettsider for ledige jobber. I sammen åndedrag er det også viktig for Lysnes å presisere at sittende kulturhussjef har gjort en god jobb og alltid har hatt styrets tillit. Uttaler han seg da på veiene av styret eller som ansvarlig for rekrutteringen? Og styrker dette inntrykket av at dette er en åpen prosess? Det at styreleder og nestleder/Lysnes personaltjenester i det hele tatt må ut i mediene og forsvare prosessen er en god indikasjon på at dette ikke oppleves som helt «stuereint».

Andreas gjør en strålende jobb og han fortjener virkelig ikke at en så uryddig ansettelsesprosess skal bli hengende ved han og kulturhuset fremover.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.