– Vi opplever at mange over 75 år ønsker en femte vaksinedose. Vi tilbyr dette etter råd fra Folkehelseinstituttet, og vi vil følge opp de rådene som kommer videre framover, sier Cecilie Lyngra Seierstad, vaksinekoordinator i Larvik kommune.

Smitten øker

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i en melding til kommunene at smitteutviklingen utover våren og sommeren er usikker, men at det er sannsynlig at det kan bli økende smitte i løpet av de kommende månedene.

I sin siste ukerapport skriver FHI at antallet koronainnleggelser øker sterkt, og at covid-19-epidemien er økende, etter en periode med stabil forekomst.

– Overvåkingen av virus i avløpsvann har vist betydelig økning gjennom februar og mars, skriver de.

– Vi regner med en vårbølge nå, og kanskje et par bølger til i løpet av året, men disse vil neppe bli så store som bølgene i 2022, sier fagdirektør i FHI Preben Aavitsland til VG.

Femte dose

Larvik kommune følger nå FHIs anbefaling om å tilby en femte dose, en oppfriskningsdose, med koronavaksine til personer over 75 år, og til sykehjemsbeboere.

– Vi startet for to uker siden å sende ut SMS til de som tidligere har fått oppfriskningsdose 2 i Larvik. Responsen på dette har vært god, og mange har takket ja til tilbudet, sier Lyngra Seierstad.

FHI skriver at overvåking av vaksinasjon mot covid-19 viser at de fleste i aldersgruppen 75 år og eldre, som har tatt 4. dose, ble vaksinert i fjor sommer og tidlig høst. Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldersgruppen 75 år og eldre en ny dose nå. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden fram mot neste vintersesong.

Vaksineringen i Larvik foregår i Byskogveien 5 i bygget ved siden av Larvik legevakt, og kommunen opplyser på sin nettside at dersom man ikke har mottatt SMS med tilbud om vaksine, kan man kontakte kommunen på telefon 33172604.

Kan utvide tilbudet

Folkehelseinstituttet skriver i brevet til kommunene også at man anser det som sannsynlig at aldersgruppen 65 år og eldre, samt de i aldersgruppen 18 til 64 år med underliggende risikotilstander, vil ha behov for en ny oppfriskningsdose også til høsten, før vintersesongen 2023–24.

FHI skriver også at for at en oppfriskningsdose nå i vår ikke skal skape utfordringer for høstens vaksinasjonskampanje, bør vaksineringen skje i løpet av april, slik at det kan gå tilstrekkelig tid før den planlagte høst-dosen.

– Vi er klare for å følge også denne anbefalingen, og vil tilby vaksinering for flere grupper til høsten dersom det kommer anbefaling om dette fra FHI, sier Lyngra Seierstad.