Kjære tidligere justisminister. Du tar feil. Du tok feil da du var i posisjon. Og ditt og FRPs arbeid mot en rusreform skader sårbare mennesker.

Forrige uke så hadde vår tidligere justisminister Anders Anundsen et innlegg på trykk om det han kaller Høyesteretts rusrevolusjon. Nå skal ikke vi gå i diskusjon om høyesteretts avgjørelse i 3 avgjørende saker i våres. Men vi konstaterer at Høyesterett tar politikerne og signalene fra politikerne på ordet. At Anundsen ikke liker utfallet, er en annen sak.

Vi tror ikke vi er de eneste som leser Anundsens innlegg og tenker det er greit han ikke lengre er justisminister, for han skriver at det er viktig at politiet og kommunen har straff som et av verktøyene sine.

Det er det ikke. Les NOU 2019: 26 – Rusreform – fra straff til hjelp. Dette er utredningen fra Rusreformutvalget.

Det finnes ingen sammenheng som viser at straff fungerer preventivt her. Punktum.

Derimot viser dokumentasjon at straff skader. Mennesker med et problem blir ikke bedre av straff eller trusler om straff. Unge som blir straffet øker risikoen for en kriminell løpebane som følge av stigmatisering og marginalisering-effekter.

Så da står vi igjen med hvordan vi kan hjelpe de som trenger det mest. For der rusen blir et problem så er det underliggende årsaker. Det samme gjelder andre former for rus som alkohol også. Det vet vi. Men det er et komplisert arbeid. Her er alt fra familie, helse og skolepersonell til naboer og gode og trygge nærmiljøer løsningen. Sosionomer og andre vil kunne peke på løsninger bedre enn de undertegnede, men straff er altså ikke løsningen.

I 2021 ble en studie publisert i Tidsskriftet, Den norske legeforening.

Kalt «Hjelpesøkende atferd blant brukere av illegale rusmidler» så viser forfatterne en av de mange negative sider ved straff. Nemlig at det er stor sannsynlighet for at man unngår å tilkalle hjelp dersom en person tok overdose, ble psykotisk, fikk en annen bekymringsfull reaksjon eller ble alvorlig skadet etter inntak av et ulovlig rusmiddel.

Frykt for at politiet eller at disse skulle bli varslet av andre offentlige etater er altså årsaken til at mange velger å unnlate å tilkalle ambulanse.

Tenk hvor mange overdoser og andre katastrofer vi kan unngå. Vi får bare håpe at ingen trenger medisinsk hjelp på den fiktive festen på Nanset som Anundsen skriver om hvor Kåre og Lise tar seg en røyk.

Videre i innlegget til Anundsen så tegner han et bilde av en liberalisering lobby som har stort å tjene på at narkotikapolitikken blir liberalisert verden over. Her hopper han over i konspirasjons land og det hadde vært interessant hvis han kunne vise til tall hvor de illegale markedene øker ved en mer liberal ruspolitikk. Med det kan han ikke.

Derfor er greit å tåkelegge og trekke motivasjon til de som jobber for en bedre ruspolitikk i tvil.

Kom deg ut av den ideologiske tåka Anundsen, les forskningen.

Slutt å motarbeide en bedre ruspolitikk for alle de som trenger det.