Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til regionale veimyndigheter og politikere

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vestfold og Larvik ønsker et bærekraftig og levedyktig næringsliv som tilfører arbeidsplasser og velferd til kommune og region. Ringdalskogen næringsområde har allerede tilført flere hundre arbeidsplasser til Larvik og regionen, og nå kommer Amundrød Næringspark for fullt. Denne uken startet arbeidene med vei, vann og avløp, og om noen få uker starter oppføring av de første byggene.

Utviklerne av disse områdene har lagt til rette for et miljøvennlig og bærekraftig næringsliv, der E18 er en kompetanse- og ressursåre . Dette vil gi jobbmuligheter for en stor del av befolkningen i aksen Grenland/Drammen. Denne befolkningsbasen sikrer et bærekraftig næringsliv som har tilgang til en dynamisk ressursbase i hele regionen, med hovedvekt på nærliggende befolkning. For å rekruttere bredt geografisk og aldersmessig/demografisk, er det viktig med områder som er lett tilgengelige fra E-18 og med tilgang til kollektivtilbud. Her har Ringdalskogen og Amundrød unike forutsetninger. I tillegg til miljøaspektet er kollektivtilbud spesielt viktig for unge arbeidstakere.

Larvik kommune har vært en aktiv medspiller i denne satsingen, men løper nå fra sitt ansvar gjennom å fjerne kollektivtransport til/fra næringsområdene. Det er ikke bærekraftig, det er ikke miljøvennlig, og det er ikke i samsvar med nasjonal eller regional politikk. Det svekker dessuten næringslivets ressursgrunnlag og således skatteinntektene som tross alt er grunnlaget for all velferd i samfunnet.

Larvik kommunestyre vedtok 10. februar å be Statens Vegvesen legge ned den midlertidige bussholdeplassen ved Ringdalskogen. Bakgrunnen for forslaget var å få bussrutene langs E18 til å benytte den nyåpnede pendlerparkeringen på Farriseidet, som gir litt lengre kjøretid enn den midlertidige busstoppen ved Ringdalskogen. Ett av argumentene som ble brukt var manglende tilrettelegging knyttet til parkering rundt stoppestedet på Ringdalskogen. Vi vil da gjøre oppmerksom på at nettopp dette er foreslått tatt inn i arealplanen for området som nå er lagt ut på høring.

Undertegnede er aktører og eiendomsutviklere på to av de største næringsområdene i Larvik kommune. Dette området er arbeidsplass for flere hundre mennesker i dag og vil vokse kraftig i årene som kommer. Det fremstår som åpenbart at dette er et stort feiltrinn av politikerne som bør vurderes på nytt. Nedlegging av kollektivtilbud på Ringdal er ikke gjort i tråd med næringspolitiske føringer eller dialog med næringslivet.

Vedtaket har direkte konsekvens for allerede etablerte bedrifter på Ringdalskogen. I tråd med nasjonale og lokale bærekraftmål er det en selvfølge å ha tilgang på kollektivtransport for deres ansatte og kunder. Jotron med nærmere 200 ansatte er et godt eksempel på dette.

Ved nedleggelse av busstoppen på Ringdal svekkes konkurranseevnen for næringsetablering i Larvik kommune betraktelig. Vi ber myndighetene gjøre en ny vurdering i saken.

Ber om at bussholdeplassen legges ned: – Det nye anlegget på vil tjene kommunen langt bedre

Disse busslommene skaper hodebry for passasjerene: – Det er uforsvarlig

Kommentarer til denne saken