Åpner egen teststasjon for elever – alle barn i berørte klasser skal testes