Med gjester fra mange skoler i fylket, kommunen og bedrifter, lå alt til rette for spennende åpning av HeyTek onsdag 20. oktober.

Rød løper, snorklipping med drone (så klart) og fingersnacks laget av elevene på restaurant- og matfag satt en herlig ramme på det hele.

− Dette er skikkelig kult, jeg visste omtrent ikke at det fantes. Det blir veldig gøy å bruke det i undervisningen, sier Aurora Nordvik på Vg2 realfag.

Teknologi

Hun har tatt på seg AR-briller, der hun ser omgivelsene, og samtidig kan bruke et tegneprogram ved hjelp av hendene.

Thor Heyerdahl videregående skole ser fremover, med nye tankesett og realisering av flere nyskapende tiltak, med teknologi som fellesnevneren. Med HeyTek har de fått fremtidens klasserom.

Rommet ble åpnet ved at en drone kom flygende gjennom rommet med en snor som ble klippet av Jørgen Nygård på elektro og datateknologi.

Nytt tankesett

− Samtidig som dette rommet byr på høyteknologi, er det ikke bare gaming som kanskje noen tror. Men det er en mulighet til sosialt samspill, og å være kreative. Her får vi inkludering, samarbeid og mulighet til å få venner. Dette kan kobles opp mot mange ulike programfag, sier Jørgen.

På HeyTek skal det lekes og læres, utforskes og diskuteres.

− Gjennom kreativt og nyskapende aktivitet skal vi ikke bare ta i bruk ny teknologi når vi er inne i dette rommet, men øve oss på et nytt tankesett som skal ut i skolen, ut i samfunnet og ut i de bedriftene ungdommene våre skal inn i, sa rektor Lin Marie Holvik.

Hun ga en stor takk til de mange ved skolen har jobbet på spreng den siste tiden for å få alt på plass.

– Må involveres

Elever var på åpningen for å vise skuelystne alt det spennende rommet byr på. Det samme var skolens lærere og fremtidspiloter. Bak 16 gaming-PC-er, ved 3D-printeren, med AR- og VR-briller og alle de ulike robotene, tegnet og forklarte de.

− De unge elevene må involveres, vi må tenke samarbeid på tvers, øve på startups og organisere oss på nye måter. Vi må anerkjenne at vi må lære oss at nye tankesett, nye måter å lære på og andre teknologier, sier Holvik.

HeyTek er et av mange prosjekt ved Thor Heyerdahl videregående skole – som har som visjon å være grensesprengende fellesskap med innovasjon og nyskaping som ramme for arbeidet.

− Kanskje kan vi skape et grensesprengende Larvik sammen med en egen teknologiløype for ungdom fra barnehage til videregående? Vi er jo egentlig allerede i gang.