EØS-avtalen har gjennom et kvart århundre i sum tjent Norge godt. Vi i Arbeiderpartiet mener at EØS er det viktigste avtaleverket vi har med våre europeiske partnere. Vi får det ikke alltid slik vi vil, men EØS-avtalen sikrer norsk eksport, norsk deltakelse i det indre markedet og at arbeidsfolk og bedrifter i Norge likebehandles med arbeidsfolk og bedrifter i våre naboland.

En av de grunnleggende friheter vi får gjennom EØS-avtalen og som de fleste nordmann i dag tar for gitt er å kunne reise, studere, arbeide og bosette seg i alle EU/EØS-land uten store hindringer. Dette har ført til større mobilitet og mange norske studenter reiser ut for å studere i et annet EU/EØS-land.

På flere områder har arbeidstakernes rettigheter blitt styrket som følge av EØS-avtalen. Eksempler er felles regler om virksomhetsoverdragelse, arbeidstid, ferie og personvern. EUs regler har gitt et bedre vern, og EØS-retten har satt grenser for norske politikere som har ønsket svekke arbeidstakeres rettigheter.

Det er ingenting i EØS-avtalen som hindrer Norge i å regulere arbeidslivet for å sikre flere faste ansettelser med skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, men høyreregjeringen stemmer ned de fleste forslag om å styrke den norske arbeidslivsmodellen med tydeligere rettigheter for arbeidstakerne. Derfor er det høyreregjeringen som må byttes ut, ikke EØS-avtalen.

Høyre forsøker desperat å tegne et bilde av at EØS-avtalen står i fare ved et regjeringsskifte til en rødgrønn regjering. Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har gjentatte ganger og nesten til det kjedsommelige garantert at Arbeiderpartiet ikke sitter i en regjering som ikke legger EØS-avtalen til grunn.

La det ikke være noen tvil, Arbeiderpartiet mener at for norske bedrifter, arbeidsplasser, studenter m.m. finnes det ingen bedre avtale enn EØS. Avtalen gjør oss til en del av det indre marked og gir oss frihet til å reise, studere og arbeide hvor man vil i EU/EØS-land.

Så der står vi. Og mens EØS er tema, lever vårt hjemlige problem videre. Høyreregjeringen har ikke gjort nok for å motvirke sosial dumping, eller for å forhindre at løsarbeidersamfunnet kommer tilbake. De har ikke gjort nok for å kontrollere at de reglene som gjelder innen f.eks. transportbransjen blir fulgt, slik at norske transportarbeidere ikke blir utkonkurrert av utenlandske sjåfører som bor i bilene sine og jobber 15–18 timer i strekk for 8.000 kroner i månedslønn. De har heller ikke gjort ikke nok for å sikre at stillingene som tilbys arbeidsfolk er faste, hele stillinger – i motsetning til midlertidige deltids- eller tilkallingsstillinger. Eller sørget for at bemanningsbyråer behandler sine ansatte på linje med det ansatte i ordinære bedrifter opplever av lønns-, pensjons- og arbeidsforhold.

Alt dette kan vi gjøre noe med uten at EØS står i veien. Arbeiderpartiet kommer til å bruke ressursene på dette fremfor på å bekjempe EØS. Vi kommer ikke kaste norske arbeidsplasser og bedrifter ut i årevis med usikkerhet, der vi i mellomtiden vil oppleve at investeringer forsvinner utenlands og både industri og arbeidsplasser etableres i andre land der usikkerheten er mindre.

Arbeiderpartiet kommer ikke til å sette EØS-avtalen i fare.