(Vestviken 24)

For fjerde måned sank arbeidsledigheten i Vestfold i august. Størst er reduksjonen innen serviceyrker, bygg og anlegg og innen industrien, skriver Nav i en pressemelding.

– Vi gleder oss over den positive utviklingen i arbeidsmarkedet, sier fylkesdirektør Steinar Hansen.

Ved utgangen av august var det registrert 3784 helt arbeidsledige i Vestfold. Det er 4 prosent færre enn i fjor. Ledigheten utgjør nå ifølge Nav 3,0 prosent av arbeidsstyrken mot 2,7 for landet.

Se hvordan det ligger an i DIN kommune i bunn av saken!

Flere unge i jobb

Spesielt i én aldersgruppe har det vært stor nedgang: Ungdom under 30 år.

– Reduksjonen utgjør 132 personer som tilsvarer 11 prosent. For de øvrige gruppene er det små endringer i ledigheten, melder Nav.


Ledigheten faller mest blant menn med i alt 6 prosent, mens det er 2 prosent færre kvinner.

Bedring i nordfylket

Det er også forskjeller fra sted til sted i Vestfold.

Ledigheten faller mest i Sande og Svelvik. I begge kommunene er det 19 prosent færre ledige enn på samme tid i fjor. Hof har en nedgang på 10 prosent.

Blant bykommunene er nedgangen størst i Horten med en nedgang på 7 prosent i forhold til i fjor.

NAV-leder Kristian Aas i Horten forteller at kommunene i nordfylket har prioritert dialog og samarbeid med arbeidsgiverne i regionen for å sørge for at flere kommer i jobb. 

– Vi opplever at arbeidsgivere er svært positive til å samarbeide med Nav for å bidra til at arbeidsledige kommer i arbeid, sier Aas.

Arbeidsledighet i Vestfold

Tallene viser hvor mange arbeidsledige det er i kommunen. Nedgang fra i fjor i parentes.

Horten: 554 (-7%)

Holmestrand: 176 (0%)

Tønsberg: 785 (2%)

Sandefjord: 1055 (ny kommune)

Larvik: 486 (-3%)

Svelvik: 81 (-19%)

Sande: 119 (-19%)

Hof: 52 (-10%)

Re: 131 (-6%)

Nøtterøy: 268 (-4%)

Tjøme: 59 (-14%)

Lardal: 18 (-14%)