Arbeidsledigheten i Larvik mer enn doblet på én uke – og det er trolig bare begynnelsen

Kraftig økning i antall permitterte, arbeidsledige og sykmeldte i Larvik.