Arbeidsledigheten i Larvik øker drastisk – NAV-sjefen ber permitterte huske på én ting

NAV opplyser om drastisk økning både i antall arbeidsledige, permitterte og sykmeldte i Larvik.