Arbeidsledigheten stuper - og tallene gir grunn til lokal optimisme

Arbeidsledigheten i Vestfold er dobbelt så høy som på samme tidspunkt i fjor, men én kurve gir god grunn til optimisme. Larvik er best på en ting.