Frank kan være Norges hyggeligste håndverker: – Det er én kundegruppe som får spesialbehandling

Håndverker Frank Nordheim er nominert i konkurransen Norges hyggeligste håndverker.