Arealendringer er den viktigste miljøtrusselen

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Fredag 5. juni markerer vi verdens miljødag og temaet i år er naturmangfold. I 2019 kom FNs naturpanel med en rapport som viser at naturen i verden er trua. Mer enn én million arter står i fare for å dø ut innen 10 år og dette skjer 1000 ganger raskere enn det som er naturlig. Også i vår kommune er mange arter på rødlista.

Bare i løpet av de siste ti årene har vi i Norge mistet villmarkspreget natur tilsvarende 30 fotballbaner – hver dag. Balansen i naturen ødelegges og i siste instans ødelegger vi for oss selv. Naturen gir oss mat og klær, luft og vann, byggematerialer, energi og medisiner. Biene og blomstene kjenner vi godt til: ifølge FNs naturpanel risikerer vi å miste tre fjerdedeler av matvarene våre dersom vi ikke tar vare på pollinerende insekter. Tap av naturmangfold truer hele livsgrunnlaget vårt.

Naturen er også et viktig verktøy i klimakampen, da karbon tas opp både på land og i havet. Intakt natur fungerer også som flomvern. Men naturen er ikke bare nyttig, den har en egenverdi, i et fantastisk samspill der hver minste art er en viktig del av helheten. Og ikke minst er naturen kilde til opplevelser og rekreasjon for oss mennesker. Et av de rimeligste naturtiltakene er å verne om det vi allerede har. Gjennom god arealplanlegging og lojalitet til de planene som er utarbeidet på bakgrunn av vern av naturmangfoldet, kan vi sikre at artene fortsatt kan leve og formere seg.

Tap av naturområder og artsmangfold er mange, og det skjer litt etter litt, og bit for bit. Måten vi bruker arealene på er den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge, i tillegg til overbeskatning av arter, klimaendringer, forurensing og spredning av fremmede arter. Hver eneste dag taper naturen for økonomiske interesser på grunn av veibygging, hyttebygging, kraftutbygging, næringsområder og boligbygging, moderne jordbruk, skogbruk og havbruk. Vi mennesker forbruker areal i et urovekkende tempo. I Numedalslågen er elvemuslingene under sterkt press, mens våtmarksområder ved Risøya ser ut til å tape kampen om å være matfat for viktige fuglearter. Langs hele vår vakre, men overbelastede kyst har vi truede planter, fugler og insekter, som er svært viktige for det biologiske mangfoldet.

SV vil ta vare på naturen, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur. Vi vil utvide verneområder, og styrke naturmangfoldloven. Vi vil stanse arealødeleggende bolig- og veiprosjekter, si nei til hyttebygging i urørt natur og i strandsonen, og vi vil la hensynet til naturmangfoldet veie tungt ved kraftutbygging.

Mange av disse inngrepene skjer i vår kommune. Vi vil derfor at Larvik kommunene skal utarbeide arealregnskap som viser hvilke naturområder som absolutt ikke kan bygges ned, inkludert nærnatur, som er så viktige for oss mennesker. Skal vi klare å ta vare naturmangfoldet må vi ha folkevalgte som spiller på lag med fagmiljøet og naturen.

5. juni markerer vi naturmangfoldet, og lover å gjøre vårt for å stanse bit-for-bit-nedbyggingen av norsk natur.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.