Noe av det jeg liker godt med å være med i lokalpolitikken er den muligheten vi får til å bli bedre kjent i hele vår flotte langstrakte kommune.

Denne sommeren har også ØP bidratt til å øke denne lokalkunnskapen, gjennom en veldig interessant artikkelserie om strandsonen og historiske perspektiver på utbygging/nedbygging.

Jeg har fått flere henvendelser denne sommeren angående et spesifikt område; nemlig Sørskogen.

Det har jo også vært flere saker i ØP angående dette området. Et ganske lite område i areal, men som skaper stort engasjement.

Alle som har henvendt seg til meg, har uttrykt skuffelse og frustrasjon over at det er politisk vedtatt at det kan skje ytterligere utbygging i dette området.

På vegne av Arbeiderpartiet har jeg derfor behov for å skrive noen ord om dette.

Gjennom å behandle kommuneplanens arealdel, og vedta hvordan våre arealer skal disponeres i nær, og litt fjernere framtid, får vi som folkevalgte muligheten til å bli kjent med mer enn tall og bokstaver.

Prosessen rundt kommuneplanens arealdel brukte vi mye tid på i Arbeiderpartiet, og vi jobbet oss gjennom hele planmaterialet i fellesskap.

Vi i kommunestyregruppa fikk et mandat fra våre medlemmer, og dette fulgte vi opp i den videre politiske behandlingen.

Jeg har stor forståelse for at noen av våre medlemmer synes vi var for lite restriktive, mens andre kanskje mener at vi kunne åpnet opp for mer.

Da det kom til votering i kommunestyret, der vi faktisk skulle ta stilling til helt konkrete forslag om områder inn eller ut av planen, valgte vi (sammen med 11 andre representanter i kommunestyret) å stemme mot at det skulle tillates bygging av flere fritidsboliger i området Sørskogen.

Dette er viktig for oss å få fram, siden dette området som kjent, ble vedtatt inn i arealplanen med knappest mulig flertall.

Vi er nå inne i en tid der de ulike partiene holder på med å utarbeide sine partiprogram for neste valgperiode. I Arbeiderpartiet er dette en prosess der vi både ønsker og trenger innspill fra flest mulig rundt oss. Derfor vil jeg oppfordre til at du som er engasjert, og som ønsker å være med på å påvirke politisk retning, til å ta kontakt med oss, og bidra.

Dine innspill kan ha betydning for blant annet hvilken arealpolitikk vi skal fronte inn i framtida, til beste for fellesskapet.